Symfoni

Symfoni används vid administration av tandvård för barn och unga, samt vuxentandvård som finansieras av Region Dalarna.

Logga in Symfoni

Här loggar du in i Symfoni

För vem?

Utförare av tandvård såväl offentlig vård (Folktandvården, Specialisttandvården) som privattandläkare och tandhygienister. Dessutom är systemet tillgängligt för kommunens handläggare, sjuksköterskor och enhetschefer inom boenden.

Via systemet kan vårdgivare inom tandvården skicka förhandsbedömningar elektroniskt till Tandvårdsenheten, lista barnpatienter, registrera vårdrapporter och fakturera.

Vårdgivare inom uppsökande verksamhet kan följa upp de patienter som ska munhälsobedömas. Från systemet kan kontaktinformation till patienter hämtas.

Tandvårdsstöd N-kort

Biståndshandläggare, LSS-handläggare och sjuksköterskor vid särskilda boenden använder Symfoni för att beställa och uppdatera tandvårdsstödsintyg och boenden. 

Ansökan om behörighet till Symfoni för vårdgivare

Symfoni - behörighet vårdgivare (pdf, 1 sida)

Support

Om du har problem vid inloggning, kontakta IT-support, Region Dalarna telefon 023-44 000, knappval 1.

Tandvårdsstöd Dalarna

Telefon: 010-249 42 11
E-post: tandvardsstod@regiondalarna.se
Adress: Box 712, 791 29 Falun