Blanketter och dokument

Här hittar du blanketter och dokument rörande tandvårdsstöd.

F-tandvård - långvarig sjukdom och funktionsnedsättning

Läkarintyg vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning SOSFS 2012:17. Läkarintyget kallas "Funktionsnedsättning (blå)" i Take Care och finns under Blanketter, i mappen Tandvårdsstöd. Intyget måste undertecknas av läkare. Läkarintyget skickas till Tandvårdsstöd Dalarna, Box 712, 791 29 Falun.

Läkarintyg f-tandvård (pdf, 4 sidor)

N-tandvård - stort omvårdnadsbehov

Blanketten Beskrivning av omvårdnadsbehov eller "Omvårdnadsbehov (gul)" finns i Take Care och finns under Blanketter, i mappen Tandvårdsstöd. Blanketten används av medicinsk personal t ex läkare, sjuksköterska, psykiatrisjuksköterska. Den kan även användas av biståndshandläggare, enhetschef eller motsvarande i kommunen, i de fall där utfärdaren inte har tillgång till Symfoni eller om det är osäkert om personen uppfyller kraven för tandvårdsstöd. Blanketten skickas till Tandvårdsstöd Dalarna, Box 712, 791 29 Falun.

Beskrivning omvårdnadsbehov - formulär (pdf, 3 sidor)

Habilitering

Blankett "Habiliteringen (gul)" finns i Take Care och finns under Blanketter, i mappen Tandvårdsstöd. Underlaget används av kurator, läkare eller sjuksköterska på Habiliteringen. Underlaget skickas till Tandvårdsstöd Dalarna, Box 712, 791 29 Falun.

Habiliteringens underlag (pdf, 1 sida)