Avveckling av länets Hjälpmedelsbutiker

På denna sida kommer du att hitta informationsmaterial om den beslutade avvecklingen av länets Hjälpmedelsbutiker.

Vi kommer på denna sida att informera löpande.

Praktisk hantering av produkter - Lista hjälpmedel

Prislista - Egenansvar 

Broschyr - Köpa hörhjälpmedel och tillbehör till hörapparat

Broschyr - Vägen till Hjälpmedel

Broschyr - Smarta vardagshjälpmedel inkl. telefonnummer

Folder - WC-miljö

--------------------------------------------------------------

Informationsbrev - Avveckling Hjälpmedelsbutiker 2024 

APT material - Avveckling av länets Hjälpmedelsbutiker

Anslag - Avveckling av länets Hjälpmedelsbutiker

Tidplan avveckling:

  • Butikerna i Borlänge, Mora och Falun är nu stängda
  • Visningsmiljön vid Dalarnas Hjälpmedelscenter i Borlänge kommer att vara fortsatt öppen, uppdatering av den miljön pågår