Avveckling av länets Hjälpmedelsbutiker

På denna sida kommer du att hitta informationsmaterial om den beslutade avvecklingen av länets Hjälpmedelsbutiker.

2023-10-16

Informationsbrev enligt nedan har i dag skickats ut till verksamhetschefer. Vi kommer på denna sida att informera löpande.

Informationsbrev - Avveckling Hjälpmedelsbutiker 2024 

APT material - Avveckling av länets Hjälpmedelsbutiker

Anslag - Avveckling av länets Hjälpmedelsbutiker

Broschyr - Vägen till Hjälpmedel

Broschyr - Smarta vardagshjälpmedel inkl. telefonnummer

Folder - WC-miljö

Tidplan avveckling:

  • De få produkter som funnits i Ludvika är nu avvecklade
  • Butikerna i Borlänge och Mora ska vara avvecklade till årsskiftet. Visningsmiljön vid DHC i Borlänge kommer att vara fortsatt öppen, uppdatering av den miljön pågår
  • Butiken vid Falu lasarett är sist ut att lägga ner, senast under april 2024

Hade du nytta av informationen?