Besökare på ett museum

Kultur för hälsa

Här kan du läsa mer om den verksamhet som pågår inom området Kultur för hälsa.

Att främja allas möjlighet till kulturupplevelser och delaktighet i kulturlivet är en viktig del i arbetet för jämlik hälsa i befolkningen. Kunskapen om kulturens betydelse för individens hälsa och folkhälsan har ökat de senaste åren. Det kan gälla främjande, förebyggande och rehabiliterande insatser.

Aktuell forskning visar att kulturupplevelser kan förebygga ohälsa genom att ge människor en känsla av sammanhang och en bättre beredskap att möta sjukdom, psykisk trauma och sociala problem. Kulturupplevelser och eget skapande erbjuder möjlighet till socialt deltagande och kan ha en positiv inverkan på den psykiska hälsan genom att öka självkänslan och ge livsmening.

På den här sidan, som är en gemensam plattform för Region Dalarna och våra samarbetspartners, görs en sammanställning av den verksamhet som pågår inom området Kultur för hälsa. Vi vill inspirera genom att visa vad som finns inom Region Dalarna, i kommunerna, hos kulturinstitutionerna och inom folkbildningen, hos kulturarbetare och i civilsamhället.

Hälsofrämjande

Dalakonst

Alla med dalabakgrund kan lämna in egna konstverk till utställningen.

Vi öppnar för kreativitet och skaparglädje och ordnar utställning i Dalarnas museum.

Kontakt

E-post ssu@du.se

 

Danskvällar

Folklig dans

Malungs folkhögskola

Deltagare på kurser inom folkmusik och dans anordnar danskvällar varje vecka på skolan för att andra också ska kunna få prova på folklig dans. Deltagarna anordnar också öppen scen för deltagare på skolan. Arrangemangen skapar intresse för folklig dans och musik och ger nya skapande uttryck, gemenskap och glädje.

Kontakt

Maria Röjås, Malungs folkhögskola
E-post: maria.rojas@malungsfolkhogskola.se

 

Folklig tradition

Folkdansringen  Dalarna

Vi har roligt tillsammans och bevarar och sprider folklig danstradition. För barn, ungdomar och vuxna.

Kontakt

Elisabeth Lindholm
E-post  Elisabeth.lindholm@folkdansringen.se

Brottsofferjouren Övre Dalarna

Föreläsningar/workshops för brottsdrabbade

Teman kan vara brottsdrabbade, vittnen, anhöriga vi ger kunskap, förebygger och ger kraft samt visar var stöd finns att få.

Kontakt

E-post info@ovredalarna.se

Hitta ut

Hitta ut - Upptäck nya platser

Orienteringsklubbarna samarbetar med Världsarvet Falun. Vi får röra oss samt uppleva historiska platser. Hitta ut kan man göra ensam eller tillsammans med andra. Vissa delar är anpassade till funktionshinder.

Kontakt

Jannike Wahlberg
E-post jannike.wahlberg@telia.se

Hälsa för seniorer

Hälsa för seniorer

Studiefrämjandet, NBV, ABF, Vuxenskolan

Studieförbunden ordnar Kulturaktiviteter på äldreboenden i Orsa kommun i samarbete med kommunen. Musik, fiske, teater, konst, bildvisning m.m.

Kontakt

E-post jorgen.nohrin@studieframjandet.se

Promenad

Hälsoutbildning RSMH 

För gemenskap mot ensamhet. Utbildningar gällande kroppen, kosten, den mentala hälsan, stress och sömn. Kunskap ger chans att leva längre.

Kontakt

E-post 02255150@rsmh-hoppet.com

Yoga

Kulning och yoga

Malungs folkhögskola

Malungs folkhögskola har lång erfarenhet av kulningskurser.
Till våren 2023 erbjuder skolan kulning i kombination med yoga. Syftet är att deltagarna ska få pröva och varva två aktiviteter som är helt olika. Genom yogan slappnar kroppen av vilket i sin tur gynnar kulning.

Kontakt

Maria Röjås, Malungs folkhögskola
E-post: maria.rojas@malungsfolkhogskola.se

Kultur och hälsa för invandrare och äldre

Kultur och hälsa för invandrare och äldre

Verdandi

Kultur aktiviteter, qi-gong, promenader, lättgympa. Uppsökande verksamhet mot ensamhet.

Kontakt

E-post Annakari27@hotmail.com

 

Lager på lager. Foto Ulf Palm

Lager på lager - Ett konstprojekt i Stadsparken

Stadsparkens olika lager av kunskap, historier, berättelser, röster kommer fram i dagen. Ekologiska och sociala värden framträder och synliggörs genom tvärdisciplinärt konstnärligt utforskande. Parkens attraktionskraft ökar och glädje, förundran och kunskap sprids om Stadsparken och området runt sjukhuset. Ta med mobiltelefon och hörlurar.

Kontakt

Region Dalarna, Kultur och bildning/ Bild och form

Luciatåg

Luciatåg

Musikkonservatoriet Falun

Musikkonservatoriets elever lyser upp i decembermörkret med luciatåg till glädje för patienter och personal i Region Dalarna. Det sker i samarbete med sjukhusbiblioteket

Kontakt

Margita Sydne
E-post:margite.sydne@regiondalarna.se

 

Läsfrämjande väntrum

Läsfrämjande väntrum

Ganom samarbete mellan Folktandvården och Kultur- och Bildningsförvaltningen ( länsbiblioteket samt bild och form) skapas en hälsofrämjande miljö för barn i folktandvårdens väntrum. En lässtund för förälder och barn istället för skärmtid kanske t.o.m. ger mersmak. Böckerna har fokus på tandvård och barnen blir lugnare och tryggare inför besöket. 

Kontakt

Emelie Lilja Region Dalarna Kultur och bildning
E-post emelie.lilja@regiondalarna.se

Må bra med litteratur - Lev kreativt

En bokcirkel, för personal inom Region Dalarna, utifrån boken: Lev kreativt, hur du utvecklar ditt skapande jag i tolv steg.
Deltagarna utvecklar sin kreativitet i hälsofrämjande syfte. Detta är en del av arbetet med "Må bra av litteratur" utifrån biblioterapeutiskt arbetssätt. 

Kontakt

Dalarnas sjukhusbibliotek via Källkraften

Anna Forsberg, Susanne Lundin
E-post: falun.biblioterapi@regiondalarna.se

Må bra med litteratur - Vardagsstress

Litteraturcirkel utifrån temat stress som ges online till anställda inom Region Dalarna. Textläsning, samtal och skrivövningar som ger verktyg för att hantera och förstå stress. Cirkeln utgår från biblioterapeutiska metoder.

Kontakt

Dalarnas sjukhusbibliotek i samarbete med Källkraften
E-post: falun.biblioterapi@regiondalarna.se

Opera för Alla

Opera för alla. Trollflöjtens magi.

Dala-Floda operafest

En opera genomförs tillsammans barn, ungdomar, vuxna, äldre och intellektuellt och fysiskt funktionshindrade. Allt skapas tillsammans, kläder, dekor. Vi provar på att sjunga opera och uttrycker känslor och  skrattar tillsammans.

Kontakt

E-post pukisanna@gmail.com

Projektet Verket – Kultur

IOGT-NTO Falun

Kulturaktiviteter för nyktra alkoholister och människor som blivit av med beroende. Prova-på aktiviteter såsom bildterapi, improvisationsteater, musikkvällar, föreläsningar, batikfärgning och spelkvällar.

Kontakt

Emma Ivarjord

E-post emma.ivarjord@iogt.se

Reumatikerföreningen i Dalarna

Söker du som reumatiker social samvaro, kunskapsutbyte, studiebesök och föreläsningar.

Kontakt

Yvonne Törnqvist
E-post Yvonne.Törnqvist@reumatiker.se

Shared reading Kyrkgruppen

Gruppen använder shared reading metoden: läser, tolkar och diskuterar kortare texter tillsammans. Att läsa texter tillsammans ger mening och gemenskap och kan skapa en förunderlig upplevelse i rummet. Alla är välkomna oavsett livsåskådning.

Kontakt

David Hofman
E-post david.hofman@regiondalarna.se

Lena Pettersson
E-post lena.pettersson3@svenskakyrkan.se

Sjukhusclowner

Sjukhusclownen möter barn och unga på deras egna villkor med sång, musik, lek, improvisation och fantasi. Sjukhusclowner ger barnanpassad vård och gör livet lättare för sjuka barn och unga på sjukhus. Clownen kan i vissa fall underlätta vid provtagning och behandling.

Kontakt

Monika Lidberg Vimsans berättarbyrå

E-post monika.lidberg@gmail.com

Dalateatern. Foto Per Eriksson

Dalateatern

Vi gläder hela länet med teater och dans.
Barnteaterlördagar för barn och familj. Skolteater och teater för vuxna.
Dans för alla!

Kontakt

E-post Info@dalateatern.se