Besökare på ett museum

Kultur för hälsa

Här kan du läsa mer om den verksamhet som pågår inom området Kultur för hälsa.

Att främja allas möjlighet till kulturupplevelser och delaktighet i kulturlivet är en viktig del i arbetet för jämlik hälsa i befolkningen. Kunskapen om kulturens betydelse för individens hälsa och folkhälsan har ökat de senaste åren. Det kan gälla främjande, förebyggande och rehabiliterande insatser.

Aktuell forskning visar att kulturupplevelser kan förebygga ohälsa genom att ge människor en känsla av sammanhang och en bättre beredskap att möta sjukdom, psykisk trauma och sociala problem. Kulturupplevelser och eget skapande erbjuder möjlighet till socialt deltagande och kan ha en positiv inverkan på den psykiska hälsan genom att öka självkänslan och ge livsmening.

På den här sidan, som är en gemensam plattform för Region Dalarna och våra samarbetspartners, görs en sammanställning av den verksamhet som pågår inom området Kultur för hälsa. Vi vill inspirera genom att visa vad som finns inom Region Dalarna, i kommunerna, hos kulturinstitutionerna och inom folkbildningen, hos kulturarbetare och i civilsamhället.

Hälsofrämjande

Kort beskrivning

Bokcirkeln ska ge deltagarna verktyg för att hitta och ta till vara på sin kreativa förmåga. Vi utgår från boken Lev kreativt: Hur du utvecklar ditt skapande jag i tolv steg. Kreativitet bidrar till god hälsa.

När och var

Fredagar 7.30-8.30 13 tillfällen. Vi möts i bokcirkeln via Teams

Anmälan

Källkraften Falu lasarett Mail: kallkraften.falun@regiondalarna.se

Arrangör

Dalarnas sjukhusbibliotek Mail: falun.biblioterapi@regiondalarna.se

Kostnad

Gratis för anställda inom Region Dalarna

Deltagare på kurser inom folkmusik och dans anordnar danskvällar varje vecka på skolan för att andra också ska kunna få prova på folklig dans. Deltagarna har också anordnat öppen scen för deltagare på skolan.

Syfte

Prova på att utöva folklig dans och delge olika kulturella inslag till andra.

Mål

Att få fler deltagare inom folklig dans och musik. Att kunna uttrycka sig för andra.

Plats

Musiksalen på skolan

Kontakt

Maria Röjås
E-post: maria.rojas@malungsfolkhogskola.se

 

Malungs folkhögskola har lång erfarenhet av kulningskurser. Till våren 2023 erbjuder skolan kulning i kombination med yoga. Syftet är att deltagarna ska få pröva och varva två aktiviteter som är helt olika. Genom yogan slappnar kroppen av vilket i sin tur gynnar kulning.

Datum

Vecka 21-22, 2023

Plats

Malungs folkhögskola

Målgrupp

Alla som är intresserade av området.

Kursmål

Att både kunna kula och använda yoga som verktyg för avslappning.

Antal deltagare

20 st

Kontakt

Maria Röjås
E-post: maria.rojas@malungsfolkhogskola.se

Arrangör 

Malungs folkhögskola

Förebyggande

Rehabilitering

Hade du nytta av informationen?