Besökare på ett museum

Kultur för hälsa

Här kan du läsa mer om den verksamhet som pågår inom området Kultur för hälsa.

Att främja allas möjlighet till kulturupplevelser och delaktighet i kulturlivet är en viktig del i arbetet för jämlik hälsa i befolkningen. Kunskapen om kulturens betydelse för individens hälsa och folkhälsan har ökat de senaste åren. Det kan gälla främjande, förebyggande och rehabiliterande insatser.

Aktuell forskning visar att kulturupplevelser kan förebygga ohälsa genom att ge människor en känsla av sammanhang och en bättre beredskap att möta sjukdom, psykisk trauma och sociala problem. Kulturupplevelser och eget skapande erbjuder möjlighet till socialt deltagande och kan ha en positiv inverkan på den psykiska hälsan genom att öka självkänslan och ge livsmening.

På den här sidan, som är en gemensam plattform för Region Dalarna och våra samarbetspartners, görs en sammanställning av den verksamhet som pågår inom området Kultur för hälsa. Vi vill inspirera genom att visa vad som finns inom Region Dalarna, i kommunerna, hos kulturinstitutionerna och inom folkbildningen, hos kulturarbetare och i civilsamhället.

Hälsofrämjande

Läsfrämjande väntrum

Ganom samarbete mellan Folktandvården och Kultur- och Bildningsförvaltningen ( länsbiblioteket samt bild och form) skapas en hälsofrämjande miljö för barn i folktandvårdens väntrum. En lässtund för förälder och barn istället för skärmtid kanske t.o.m. ger mersmak. Böckerna har fokus på tandvård och barnen blir lugnare och tryggare inför besöket. 

Kontakt

Emelie Lilja Region Dalarna Kultur och bildning

emelie.lilja@regiondalarna.se

Lager på lager - Ett konstprojekt i Stadsparken

Stadsparkens olika lager av kunskap, historier, berättelser, röster kommer fram i dagen. Ekologiska och sociala värden framträder och synliggörs genom tvärdisciplinärt konstnärligt utforskande. Parkens attraktionskraft ökar och glädje, förundran och kunskap sprids om Stadsparken och området runt sjukhuset. Ta med mobiltelefon och hörlurar.

Kontakt

Region Dalarna, Kultur och bildning/ Bild och form

Må bra med litteratur- Vardagsstress

Litteraturcirkel utifrån temat stress som ges online till anställda inom Region Dalarna. Textläsning, samtal och skrivövningar som ger verktyg för att ahntera och förstå stress. Cirkeln utgår från biblioterapeutiska metoder.

Kontakt

Dalarnas sjukhusbibliotek i samarbete med Karftkällan

falun.biblioterapi@regiondalarna.se

Må bra med litteratur - Lev kreativt

En bokcirkel, för personal inom Region Dalarna, utifrån boken: Lev kreativt, hur du utvecklar ditt skapande jag i tolv steg. Deltagarna utvecklar sin kreativitet i hälsofrämjande syfte. Detta är en del av arbetet med "Må bra av litteratur" utifrån biblioterapeutiskt arbetssätt. 

Kontakt

Dalarnas sjukhusbibliotek via Kraftkällan

Anna Forsberg   Susanna Lundin

falun.biblioterapi@regiondalarna.se

Sjukhusclowner

Sjukhusclownen möter barn och unga på deras egna villkor med sång, musik, lek, improvisation och fantasi. Sjukhusclowner ger barnanpassad vård och gör livet lättare för sjuka barn och unga på sjukhus. Clownen kan i vissa fall underlätta vid provtagning och behandling.

Kontakt

Monika Lidberg Vimsans berättarbyrå

monika.lidberg@gmail.com

Musikkonservatoriets spelningar inom vård- och omsorgsboenden

Musikkonservatoriets elever i olika konstellationer spelar ca 1 gång i månaden på Danjunkaregården. Det ger nyttig erfarenhet av framträdanden för eleverna och främjar hälsa och välmående för de boende.

Kontakt

anders.soldh@musikkonservatoriet.se

Luciatåg

Musikkonservatoriets elever lyser upp i decembermörkret med luciatåg till glädje för patienter och personal i Region Dalarna. Det sker i samarbete med sjukhusbiblioteket

Kontakt

Margita Sydne margite.sydne@regiondalarna.se

 

Shared reading Kyrkgruppen

Gruppen använder shared reading metoden: läser, tolkar och diskuterar kortare texter tillsammans. Att läsa texter tillsammans ger mening och gemenskap och kan skapa en förunderlig upplevelse i rummet. Alla är välkomna oavsett livsåskådning.

Kontakt

David Hofman david.hofman@regiondalarna.se

Lena Pettersson lena.pettersson3@svenskakyrkan.se

Folklig dans

Deltagare på kurser inom folkmusik och dans anordnar danskvällar varje vecka på skolan för att andra också ska kunna få prova på folklig dans. Deltagarna anordnar också öppen scen för deltagare på skolan. Arrangemangen skapar intresse för folklig dans och musik och ger nya skapande uttryck, gemenskap och glädje.

Kontakt

Maria Röjås
E-post: maria.rojas@malungsfolkhogskola.se

 

Kulning och yoga

Malungs folkhögskola har lång erfarenhet av kulningskurser. Till våren 2023 erbjuder skolan kulning i kombination med yoga. Syftet är att deltagarna ska få pröva och varva två aktiviteter som är helt olika. Genom yogan slappnar kroppen av vilket i sin tur gynnar kulning.

Kontakt

Maria Röjås
E-post: maria.rojas@malungsfolkhogskola.se

Förebyggande

Rehabilitering

Hade du nytta av informationen?