För barn och unga

Kultur ska finnas tillgänglig för barn och unga. Alla ska ges möjlighet till inspiration, uttrycka sina tankar och utveckla sitt eget skapande.

Länskulturkatalogen

Länskulturkatalogen innehåller hela utbudet hos samtliga länsinstitutioner. I katalogen kan du läsa om regionfinansierade verksamheter och vad som är aktuellt. Här hittar du teaterföreställningar, nyskapande dans, musik och workshops. Ta också del av vad som sker på regional nivå när det gäller barn och unga och hur länets kommuner arbetar med kultur för barn och unga. Låt dig inspireras!

Länskulturkatalog barn/unga 2019 (pdf, 40 sidor)

Kontakta oss om du önskar katalogen i tryckt form.

Nana HeinbergUtvecklingsstrateg

Telefon: 072-215 21 13
E-post: nana.heinberg@regiondalarna.se