Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

Res gratis med klassen till kulturen i Dalarna

Region Dalarna och Dalatrafik ökar möjligheten för barn och ungdomar i förskolor och grundskolor samt SFI-utbildningar i hela länet att ta del av länets rika kulturutbud.

Därför kan klasser och grupper på lågtrafiktid åka buss till olika kulturaktiviteter i länet. Kulturbuss ska ses som ett komplement till det resande, som anordnas och bekostas av skolorna själva.

Följande resmål kan gruppen ta kulturbuss till:

Bibliotek och litteratur, museum, teater, dans, slöjd, film, musik, konst, kulturhistoria, arkiv, kulturhus/kulturcentrum och samhällsinstitutioner.

Vilka kan boka kulturbuss?

Resorna gäller för lärarledda grupper av barn och ungdom inom den kommunala för- och grundskolan, samt kommunala dagbarnvårdare med grupper. Även friskolor och SFI-utbildningar omfattas.

Hur bokar du kulturbuss?

Boka gruppens resa direkt i Reseplaneraren på Dalatrafiks webbsida. Bokningar kan göras dygnet runt alla dagar i veckan. För bokning via webben behöver din skola ha användarnamn och lösenord, vilket du skapar på webbplatsen. 

Dalatrafiks kulturbuss

Läs mer om kulturbussen på Dalatrafiks webbsida.

Läs mer

Dela:

Hade du nytta av informationen?