Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

Res gratis med klassen till kulturen

Region Dalarna och Dalatrafik ökar möjligheten för barn och ungdomar i förskolor och grundskolor samt SFI-utbildningar i hela länet att ta del av länets rika kulturutbud.

Därför kan klasser och grupper på lågtrafiktid åka buss till olika kulturaktiviteter i länet. Kulturbuss ska ses som ett komplement till det resande, som anordnas och bekostas av skolorna själva.

Följande resmål kan gruppen ta kulturbuss till:

Bibliotek och litteratur, museum, teater, dans, slöjd, film, musik, konst, kulturhistoria, arkiv, kulturhus/kulturcentrum och samhällsinstitutioner.

Vilka kan boka kulturbuss?

Resorna gäller för lärarledda grupper av barn och ungdom inom den kommunala för- och grundskolan, samt kommunala dagbarnvårdare med grupper. Även friskolor och SFI-utbildningar omfattas.

Hur bokar du kulturbuss?

Boka gruppens resa direkt i Reseplaneraren på Dalatrafiks webbsida. Bokningar kan göras dygnet runt alla dagar i veckan. För bokning via webben behöver din skola ha användarnamn och lösenord, vilket du skapar på webbplatsen. 

Dalatrafiks kulturbuss

Läs mer om kulturbussen på Dalatrafiks webbsida.

Läs mer

Dela:

Hade du nytta av informationen?