Res gratis med klassen till kulturen

Region Dalarna och Dalatrafik ger möjlighet för barn och ungdomar i förskolan, grundskolan och på SFI-utbildningar att kunna ta del av länets kulturutbud.

Vi erbjuder klasser och grupper att åka buss till kulturaktiviteter i länet på lågtrafiktid, det kallar vi kulturbuss. Kulturbuss ska ses som ett komplement till det resande, som anordnas och bekostas av skolorna själva. Grupper kan ta kulturbussen resmål som bibliotek och litteratur, museum, teater, dans, slöjd, film, musik, konst, kulturhistoria, arkiv, kulturhus/kulturcentrum och samhällsinstitutioner.

Vilka kan resa med kulturbuss?

Resor med kulturbuss gäller för lärarledda barn- och ungdomsgrupper inom den kommunala för- och grundskolan samt kommunala dagbarnvårdare med grupper. Även friskolor och SFI-utbildningar omfattas.

Hur bokas kulturbussen?

Boka gruppens resa direkt i Reseplaneraren på Dalatrafiks webbsida. Bokningar kan göras dygnet runt alla dagar i veckan. För bokning via webben behöver din skola ha användarnamn och lösenord, vilket du kan skapa på webbplatsen.

Obs! Resorna gäller ordinarie turer klockan 8.30-15.30. Med reservation för den transportkapacitet som finns tillgänglig.

Ta bussen till kulturen

Boka kulturbussen i Dalatrafiks reseplanerare.

Här kommer du till reseplaneraren