Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

Regionalt samverkansråd

Det regionala samverkansrådet är ett nätverk som ska stärka och utveckla kultur för, med och av barn och unga i Dalarna.

Nätverket består av representanter från de regionfinansierade kulturverksamheterna inom musik, teater, dans, konst, hemslöjd, film, litteratur och kulturarv.

I nätverket ingår:

Musik i Dalarna, Folkmusikens Hus, Dalarnas Museum, Bild & form Dalarna, Mentalvårdsmuseet, Dalateatern, Film i Dalarna, Dalarnas Hemslöjdsförbund och Länsbibliotek Dalarna.

Dela:

Hade du nytta av informationen?