Landstinget Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Regionalt samverkansråd

Det regionala samverkansrådet är ett nätverk som ska stärka och utveckla kultur för, med och av barn och unga i Dalarna.

Nätverket består av representanter från de landstingsfinansierade kulturverksamheterna inom musik, teater, dans, konst, hemslöjd, film, litteratur och kulturarv.

I nätverket ingår:

Musik i Dalarna, Folkmusikens Hus, Dalarnas Museum, Enheten för Scen Dans Konst, Mentalvårdsmuseet, Dalateatern, Film i Dalarna, Dalarnas Hemslöjdsförbund och Länsbibliotek Dalarna.

Dela:

Hade du nytta av informationen?