böcker

Dalabibliografin

Dalabibliografin är en databas med information om böcker, artiklar, noter och kartor om och från Dalarna.

Databasen innehåller över 25 000 poster och bygger på Olle Wingborgs bibliografi ”Litteratur om Dalarna”. I slutet av 2016 avslutades projektet med att föra in poster i den nationella samkatalogen Libris. Arbetet har finansierats av Dalarnas Biblioteksförbund, Länsbibliotek Dalarna samt flera av länets bibliotek. Dalabibliografin är en deldatabas på Libris.