Fakturering

Här hittar du som leverantör fakturaadresser till Region Dalarna. För att spara miljö, sänka kostnader och förbättra fakturakvaliteten ser vi gärna att du skickar elektroniska fakturor till oss.

Fakturaadresser

Från och med 1 december så har Region Dalarna och Regionfastigheter samma fakturaadress:

Region Dalarna
Box 398 RD1010
737 26 Fagersta

Fakturareferens: Numeriskt fem tecken (beställarenhetens kostnadsställe) eller alfanumeriskt fem tecken

Skicka e-faktura

Nytt lagkrav

Från den 1 april 2019 så är det lagkrav på att skicka e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277). Lagen innebär att alla inköp som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med en e-faktura. Inköp som görs av oss, Region Dalarna, ska därför faktureras med en e-faktura. Under Länkar finns mer information.  

Adress och format för e-faktura

Peppol (förordas)

Region Dalarna vill ta emot fakturor via nätverket PEPPOL. Det ni som leverantör behöver göra är att, via ett företag som stöder er e-fakturering via PEPPOL, ansluta er. Stäm av med er leverantör av ekonomi- eller faktureringssystem om de kan sända via PEPPOL-nätverket. De format som Region Dalarna kan ta emot i PEPPOL-nätverket är PEPPOL BIS Billing 3.0 eller Svefaktura.

Region Dalarnas PEPPOL-id är 0007:2321000180.

Övriga alternativ

Region Dalarna kan även ta emot fakturor via vår VAN-tjänst CGI Sverige AB (BTX) till vårt organisationsnummer 2321000180.

Om ni inte har ett ekonomi- eller faktureringssystem så finns möjlighet att kostnadsfritt registrera sig i B2B:s fakturaportal.
Observera att Region Dalarna inte kan erbjuda någon support på denna portal. Vänligen kontakta B2B direkt om ni har någon fråga.

Referens på fakturor
Det är viktigt att ni alltid anger korrekt referens när ni skickar en faktura.

Referens Region Dalarna: Numeriskt fem tecken (beställarenhetens kostnadsställe) eller alfanumeriskt fem tecken.

För frågor om anslutning, kontakta Ekonomisystem, e-post ekonomi.system@regiondalarna.se

Dela:

Hade du nytta av informationen?