Fakturering

Här hittar du som leverantör fakturaadresser till Region Dalarna. För att spara miljö, sänka kostnader och förbättra fakturakvaliteten ser vi gärna att du skickar elektroniska fakturor till oss.

Fakturaadresser

OBS! Nya fakturaadresser fr o m 1 maj 2020:

Region Dalarna
Box 398 RD1010
737 26 Fagersta

Fakturareferens: beställaren/köparens 5-siffriga kostnadsställe

Regionfastigheter Dalarna
Box 398 RD1040
737 26 Fagersta

Fakturareferens: Alfanumeriskt 5 tecken

Skicka e-faktura

Nytt lagkrav

Från den 1 april 2019 blir det lagkrav på att skicka e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277). Lagen innebär att alla inköp som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med en e-faktura. Inköp som görs av oss, Region Dalarna, ska därför faktureras med en e-faktura. Under Länkar finns mer information.  

Adress och format för e-faktura

Peppol (förordas)

Region Dalarna vill ta emot fakturor via nätverket PEPPOL. Det ni som leverantör behöver göra är att, via ett företag som stöder er e-fakturering via PEPPOL, ansluta er. Stäm av med er leverantör av ekonomi- eller faktureringssystem om de kan sända via PEPPOL-nätverket. De format som Region Dalarna kan ta emot i PEPPOL-nätverket är PEPPOL BIS Billing 3.0 eller Svefaktura BIS 5A 2.0.

Region Dalarnas PEPPOL-id är 0007:2321000180.
Regionfastigheters PEPPOL-id är 0088:7381037300008.

Övriga alternativ (gäller ej Regionfastigheter)
Region Dalarna kan även ta emot fakturor via vår VAN-tjänst Basware. Vår GLN-kod är 7381037300008 och vårt organisationsnummer är 2321000180.

Om ni inte har ett ekonomi- eller faktureringssystem så finns möjlighet att kostnadsfritt registrera sig i Baswares fakturaportal (extern länk).

Observera att de två ovanstående alternativen tyvärr inte gäller för fakturor till Regionfastigheter då de har ett annat system för fakturahantering. Är ni leverantör till Regionfastigheter och inte har möjlighet att skicka fakturor via PEPPOL-nätverket, kontakta oss via e-post nedan så får vi diskutera vilka möjligheter som finns.

Referens på fakturor
Det är viktigt att ni alltid anger korrekt referens när ni skickar en faktura.

Referens Region Dalarna: Numeriskt fem tecken (beställarenhetens kostnadsställe)

Referens Regionfastigheter: Alfanumeriskt fem tecken. Referensen tillhandahålls i samband med kontakt/beställning.

För frågor om anslutning, kontakta Ekonomisystem, e-post ekonomi.system@regiondalarna.se

Dela:

Hade du nytta av informationen?