Fakturering

Här hittar du som leverantör fakturaadresser till Region Dalarna. Leverantörer ska enligt lag (SFS 2018:1277) skicka fakturor elektroniskt till offentliga organisationer.

Skicka fakturor elektroniskt

Region Dalarna tar emot elektroniska fakturor i följande format:

  • PEPPOL BIS Billing 3.0
    Peppol-id 0007:2321000180

  • Svefaktura
    via VAN-tjänst CGI Sverige AB (BTX) till vårt organisationsnummer 2321000180

Om ni inte har ett ekonomi- eller faktureringssystem finns möjlighet att registrera sig i B2B:s fakturaportal kostnadsfritt. Observera att Region Dalarna inte kan erbjuda någon support på denna portal. Vänligen kontakta B2B direkt om ni har någon fråga.

Referens på fakturor

En faktura till Region Dalarna måste alltid ha en giltig referenskod angiven i fältet för referens. Referensen ska vara numerisk fem tecken (beställarenhetens kostnadsställe) eller alfanumerisk fem tecken. Kontaktperson eller andra uppgifter anges med fördel i något annat fält men ska INTE anges tillsammans med referensen.

Fakturaadress

Endast i undantagsfall tar vi emot pappersfakturor. Vår fakturaadress är:

Region Dalarna
Box 398 RD1010
737 26 Fagersta

Eventuella betalningspåminnelser och krav skickas till adress:

Region Dalarna
Redovisningsavdelningen
Myntgatan 2
791 51 Falun

alternativt via e-post till leverantorsfaktura.support@regiondalarna.se.

Frågor om leverantörsfakturor

Vid frågor om e-fakturor, skicka e-post till:
ekonomi.system@regiondalarna.se.

Vid andra frågor om fakturor, skicka e-post till:
leverantorsfaktura.support@regiondalarna.se.

Hade du nytta av informationen?