Fakturering

Leverantörer ska enligt lag skicka fakturor elektroniskt till offentliga organisationer.

Skicka fakturor elektroniskt

Region Dalarna tar emot elektroniska fakturor i följande format:

  • PEPPOL BIS Billing 3.0
    Peppol-id 0007:2321000180

  • Svefaktura
    via VAN-tjänst CGI Sverige AB (BTX) till vårt organisationsnummer 2321000180

Om ni inte har ett ekonomi- eller faktureringssystem som kan skicka e-faktura så har Region Dalarna en leverantörsportal där ni kostnadsfritt kan registrera och skicka e-faktura till oss. Om ni vill bli registrerade i portalen, kontakta
ekonomi.system@regiondalarna.se så skickar vi en inbjudan.

Referens på fakturor

En faktura till Region Dalarna måste alltid ha en giltig referens angiven på fakturan. En giltig referens ska vara numerisk fem tecken (beställarenhetens kostnadsställe) eller alfanumerisk fem tecken.

Referensen ska anges i rätt fält enligt standard. För Peppol är det i fältet BuyerReference. Ex: <cbc:BuyerReference>12345</cbc:BuyerReference.

Om du som leverantör saknar giltig referens, vänligen kontakta beställaren.

Kontaktperson eller andra uppgifter anges med fördel i något annat fält men ska INTE anges tillsammans med referensen.

Våra betalningsvillkor

Region Dalarna godkänner inte order-, fakturerings, expeditions- eller andra avgifter som leverantör eller tredje part lagt på fakturan.

Region Dalarna tillämpar betalningsvillkor på 30 dagar från fakturadatum om inga särskilda avtal finns.

Fakturaadress

Endast i undantagsfall tar vi emot pappersfakturor. Vår fakturaadress är:

Region Dalarna
Box 398 RD1010
737 26 Fagersta

Eventuella betalningspåminnelser och krav skickas till adress:

Region Dalarna
Redovisningsavdelningen
Myntgatan 2
791 51 Falun

eller via e-post leverantorsfaktura.support@regiondalarna.se

Frågor om leverantörsfakturor

Vid frågor om e-fakturor, skicka e-post till:
ekonomi.system@regiondalarna.se.

Vid andra frågor om fakturor, skicka e-post till:
leverantorsfaktura.support@regiondalarna.se.