Statistik Smittskydd

Här publicerar vi statistik gällande anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar i Region Dalarna.

Nedan finner ni årsrapporter 

Årsrapport 2023

Årsrapport 2022