Smittskyddsanmälan och paragrafanmälan

Smittskyddsanmälan och paragrafanmälningar görs digitalt.  Längst ner på sidan finns en länk till Folkhälsomyndigheten över anmälningspliktiga sjukdomar.

Från och med 6 september 2021, har SmiNet en ny systemversion. Det nya systemet gör det enklare och snabbare för vårdenheter att anmäla smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen.

I det nya systemet sker inloggningen med SITHS e-legitimation i första hand. Den som saknar SITHS idag vänder sig till sin lokala SITHS-organisation för att få denna e-legitimation.

Introduktion till smittskydds- respektive paragrafanmälan (pdf, 2 sidor)

Smittskyddsanmälan

Smittskyddsanmälan sker nu digitalt via SmiNet. Inloggningen sker med SITHS e-legitimation.

Till smittskyddsanmälan

Paragrafanmälan

Paragrafanmälan sker nu digitalt via SmiNet. Ingen extra kod behövs. Inloggningen sker med SITHS e-legitimation.

Till paragrafanmälan

Vilka sjukdomar ska anmälas via SmiNet?

Dessa anmälningspliktiga sjukdomar anmäls endast av laboratorium:

  • Atypiska mykobakterier
  • Covid-19
  • ESBL (observera att ESBLcarb ska anmälas av behandlande läkare)
  • Influensa
  • Rotavirus   

Övriga anmälningspliktiga sjukdomar ska anmälas av behandlande läkare.

Anmälningspliktiga sjukdomar

Lena MöllerMedicinsk sekreterare

Telefon: 023-490785
E-post: lena.moller@regiondalarna.se