Köpa eller hyra hjälpmedel

Du kan köpa eller hyra hjälpmedel som ingår i vårt standardsortiment. Önskar du köpa andra produkter vänder du dig istället till leverantören.

Du kan hyra eller låna vissa hjälpmedel som ingår i vårt standardsortiment. Önskar du köpa andra produkter vänder du dig istället till leverantören.

Köpa hjälpmedel

Broschyrer till leverantörer av smarta vardagshjälpmedel

 

Hyra hjälpmedel

Vi kan även hyra ut mer komplicerade hjälpmedel, exempelvis rullstol eller personlyft. Ofta har du motsvarande hjälpmedel i ditt boende, men kan behöva ett annat utförande för exempelvis en semesterresa.

Lån av hjälpmedel

Om du tillfälligt behöver låna hjälpmedel, exempelvis för närstående som kommer på besök och vistas tillfälligt i länet, kan regionen hjälpa till. Lånet är förenat med en kostnad.

Reparation av hjälpmedel

Du kan vända dig till vår tekniska verkstad om du behöver få ett hjälpmedel reparerat. Du betalar material, arbetstid och eventuell reseersättning för tekniker.

Regionen varken säljer eller hyr ut hjälpmedel som kräver omfattande instruktion eller handledd träning av hälso- och sjukvårdspersonal, exempelvis eldriven rullstol med anpassningar. dessa hjälpmedel kräver en behovsbedömning och förskrivning av legitimerad personal. Vi kan heller inte sälja eller hyra ut hjälpmedel som är förbundna med förskrivning av läkemedel, exempelvis inhalationsapparater och sprutpumpar. Undantag kan vara om du redan har ett sådant hjälpmedel förskrivet och att du har behov av en dublett. Kontakta i detta fall din förskrivare.