Beställning av hjälpmedel

Förskrivare beställer hjälpmedel enligt nedan.

Beställning i webSesam

Är du registrerad användare i webSesam beställer du hjälpmedel via webSesam. Information om beställningsrutiner i webSesam sker i samband med introduktion på din enhet. Observera att länken nedan endast gäller interna användare inom Region Dalarna. Kommunanvändare får logga in till webSesam enligt anvisning vid behörighetstillträde

Länk webSesam 

Beställning via blankett

Använd blankett endast om hjälpmedlet inte går att beställa via webSesam eller om du inte har tillgång till webSesam.

Digital beställning av konsultation, utprovning eller hjälpmedel- RUTIN

Adress

Beställning skickas till:

Dalarnas Hjälpmedelscenter Kundservice
Box 948, 781 29 Borlänge
Tel 0243-49 78 70
Fax 0243-49 78 32

Tänk på!

Fyll alltid i namn, adress och telefonnummer på beställare, liksom kundnummer, patientuppgifter, fullständig leveransadress (inkl gatuadress och postnummer) och telefonnummer. Är beställningen ofullständigt ifylld returnerar vi den utan åtgärd.

Dokument Beställningar

Beställning av hjälpmedel eller tjänster från DHC (Word)
Beställning till förråd/avdelning (pdf)
Hårersättning förskrivning och rekvisition grupp A (pdf)
Hårersättning förskrivning och rekvisition grupp B (pdf)

Bilagor

Beställningsguide - Azalea Flex3 (pdf)
Beställningsguide - HD Balance 24 (pdf)
Beställningsguide - Rullstol Cross 5/5 VB (pdf)
Beställningsguide - Rullstol Cross 5 XL VB (pdf)
Beställningsguide - Rullstol Cross 6/6 VB (pdf)
Beställningsguide - Rullstol Emineo (pdf)
Beställningsguide - Rullstol Panthera (pdf)
Beställningsguide - Rullstol Prio/Prio VB (pdf)
Beställningsguide - arbetsstol 9000 & 9100 ifyllningsbar (pdf)
Beställningsguide - arbetstol 9300 & 9400 mindre stativ ifyllningsbar (pdf)
Beställningsguide - Säng Scanbed (word, 1 sida)
Beställningsguide - Säng Nordbed Kid stl 1 (pdf)
Beställningsguide - Säng Nordbed Kid stl 2 (pdf)
Beställningsguide - Säng Nordbed Kid stl 3 (pdf)
Beställningsguide - Sänglyft (word)
Beställningsguide - underlag bedömning vårdarstyrd elrullstol (pdf)

Beställning via blankett

Använd blankett om hjälpmedlet inte går att beställa via webSesam eller om du inte har tillgång till webSesam.

Digital beställning av konsultation, utprovning eller hjälpmedel- RUTIN

Adress

Beställning skickas till:

Dalarnas Hjälpmedelscenter Kundservice
Box 948, 781 29 Borlänge
Tel 0243-49 78 70
Fax 0243-49 78 32

Tänk på!

Fyll alltid i namn, adress och telefonnummer på beställare, liksom kundnummer, patientuppgifter, fullständig leveransadress (inkl gatuadress och postnummer) och telefonnummer. Är beställningen ofullständigt ifylld returnerar vi den utan åtgärd.

Ortopedtekniska hjälpmedel

Beställ ortopedtekniska hjälpmedel och åtgärder på särskild blankett "Förskrivning/beställning ortopedteknisk åtgärd". Innan du fyller i blanketten, se framtagen anvisning.

Beställning OTA - Förskrivning/anvisning ortopedteknisk åtgärd (word, 1 sida)

OTA - Beställningsblankett material för egentillverkning och handortoser (pdf, 1 sida)

Beställningen skickas till:
Aktiv Ortopedteknik
Falu lasarett
791 82 Falun
Tel 023-70 52 30
Fax 023-70 52 32

Inkontinenshjälpmedel

Beställ inkontinenshjälpmedel i beställningsportalen, se Kontinens. Personlig inloggning krävs. Kontakta kontinenssamordnaren för mer information

Hade du nytta av informationen?