Beställning av tjänst

Vi erbjuder följande tjänster till förskrivare.

  • Anpassning/specialanpassning
  • Hämtning
  • Montering/demontering
  • Reparation
  • Uppföljning
  • Utprovning
  • Utredning
  • Annat t ex användarutbildning

Beställning utredning och utprovning 

Gör beställning av utredning och utprovning skriftligt. Bifoga alltid underlag till blanketten "Beställning av hjälpmedel eller tjänster DHC".

Beställning övriga tjänster

Beställ i webSesam under arbetsorder.

Dokument

Beställning av hjälpmedel eller tjänster DHC (Word, 1 sida)

Bilagor till beställning av tjänst

Medicinskt utlåtande cykel – underlag för läkare inför beslut/utprovning (word, 1 sida)
Kompletterande underlag inför utprovning av elrullstol med ståfunktion (word, 1 sida)
Medicinskt utlåtande elrullstol – underlag för läkare inför beslut/utprovning (word, 1 sida)
Underlag inför utprovning - cykel (word, 2 sidor)
Underlag utprovning - KLOK
Underlag inför utprovning - rörelsehjälpmedel (word, 3 sidor)
Underlag inför utprovning - Ståstöd (pdf, 1 sida)

Lathundar

Lathund inför beställning av manuell rullstol/inställningsguide (pdf, 1 sida)
Lathund för hur du mäter personmått (pdf, 1 sida)
Medicinskt utlåtande elrullstol – lathund för läkare (pdf, 2 sidor)
Lathund beställa drivaggregat till manuell rullstol (pdf, 1 sida)

Specialanpassning

Anvisning för specialanpassning (word, 1 sida)
Bruksanvisning för specialanpassning (word, 1 sida)

Hade du nytta av informationen?