Beställning av tjänst

Vi erbjuder följande tjänster till förskrivare.

  • Anpassning/specialanpassning
  • Hämtning
  • Montering/demontering
  • Reparation
  • Uppföljning
  • Utprovning
  • Utredning
  • Annat t ex användarutbildning

Beställning utredning och utprovning 

Gör beställning av utredning och utprovning skriftligt. Bifoga alltid underlag till blanketten "Beställning av hjälpmedel eller tjänster DHC".

Digital beställning av konsultation, utprovning eller hjälpmedel- RUTIN

Beställning övriga tjänster

Beställ i webSesam under arbetsorder.