Årsrapport 2022

Här nedan kan du läsa om årsrapporten för 2022 samt ta del av årsstatistiken.

Årsrapport 2022

Sorkfeber kommer i cykler med tre-fyra års mellanrum och nu var det åter dags (med totalt 28 fall).

I övrigt präglades också 2022 av covid-19, med ständigt nya mutationer. Allra mest intensivt var det i början av året då det v.4 i Dalarna diagnosticerades fler än 8600 covid-fall (en incidens på närmare 3000 fall/100 000 invånare)!

Ännu har WHO inte deklarerat att pandemin är över. Samtidigt är det tydligt att även andra luftvägs-infektioner börjat tävla om utrymmet. Mot slutet av 2022 noterades flera fall med influensa och särskilt landets barnkliniker märkte av hur infektioner med RS-virus ökade, om än även äldre behövde sjukhusvård p g a svår RSV-infektion.

Det är nu extra gott att kunna konstatera att Dalarnas vaccinationsarbete fungerat väl, med både fortsatt hög täckning inom barnvaccinationsprogrammet och med kampanjen för att ge särskilt riskutsatta ett skydd med vaccin mot såväl covid-19, som influensa och pneumokocksjukdom.

Dessbättre finns mycket som talar för att pandemin haft effekt också vad gäller andra grundläggande smittförebyggande åtgärder. Trots ett minskat infektionstryck har dock vården fortsatt haft ett intensivt och hårt arbete att hantera.

Värdet av att förebygga vårdrelaterade infektioner har knappast varit tydligare. Samtidigt visar all erfarenhet att gamla vanor (och ovanor) tar emot att bryta och att minnet ibland är bra, men kort. Bland annat har det varit läge att påminna sig själv och andra om vikten av en god handhygien, såsom att händerna ska spritas både före och efter patientnära arbete.

Det är som hon lär ha sagt, drottning Kristina, att sanningen och förnuftet sällan är ovänner.

 

Inger Andersson von Rosen

Tf. smittskyddsläkare Dalarna