Barn på trehjuling

Barn i förskolan

Barn får ofta infektioner, speciellt under de första åren i förskolan eller inom annan barnomsorg.

Genom att säkra bra hygienrutiner kan vi minska risken för smittspridning och därmed färre infektioner, men spridning av infektioner i småbarnsgrupper går inte att undvika helt.