Medicinsk teknik

Medicinsk teknik är Region Dalarnas centrala resurs för medicinteknisk utrustning och medicinska informationsdatasystem.

Medicinsk teknik förvaltar medicinteknisk utrustning och medicinska informationsdatasystem under hela dess livscykel. Vi hjälper våra kunder med anskaffning, felavhjälpning, utbildning och förebyggande underhåll.

Målet är att de tjänster vi  erbjuder ska bidra till hög driftsäkerhet, att såväl personal- som patientsäkerheten är säkerställd samt att verksamheten bedrivs kostnadseffektivt.

Vi arbetar såväl inom Region Dalarna som mot externa kunder som kommuner och privata vårdgivare.

Kontakta oss

E-post: medusa.kund@regiondalarna.se
Telefonnummer: 023-44 000 (val 2)