Fysioterapi

Fysioterapi handlar om att främja hälsan och behålla eller återvinna rörelseförmågan.

Fysioterapi syftar till att främja hälsa, minska lidande och till att behålla eller återvinna optimal rörelseförmåga och rörelsebeteende. Detta gäller särskilt när en människas funktion, aktivitet och delaktighet begränsas eller hotar att begränsas av sjukdom och skada, ålder eller fysiska och psykosociala omgivningsfaktor.

I Region Dalarna arbetar fysioterapeuter och sjukgymnaster i nära samverkan med varandra inom flera olika verksamheter. Vi träffar patienter i det akuta skedet såväl som i primärvården och vår strävan är att varje patient ska få den hjälp de behöver genom hela vårdkedjan.