Fysioterapeutiska riktlinjer

Här finns lokala riktlinjer för fysioterapeutiskt omhändertagande inom de områden vi är verksamma.

Inom Region Dalarnas Fysioterapiverksamheter har vi som ambition att alltid arbeta utifrån evidens och beprövad erfarenhet. Utifrån de senaste vetenskapliga rönen och den praxis som råder på internationell och nationell nivå har vi därför tagit fram ett antal lokala riktlinjer för fysioterapeutiskt omhändertagande inom de största verksamhetsområden där vi är verksamma. Riktlinjerna uppdateras regelbundet av fysioterapeuter/sjukgymnaster verksamma inom aktuellt område.