Verksamhetsförlagd utbildning fysioterapeuter

Region Dalarna ger verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på högskolenivå för fysioterapeutstudenter.

Region Dalarna har avtal med Uppsala universitet och Luleå tekniska universitet gällande VFU för fysioterapeutstudenter. Detta avtal reglerar studentvolymerna. Region Dalarna tar även emot studenter från andra utbildningsorter i mån av plats.

AKA 

För att säkerställa en hög kvalitet på VFU så finns funktionen Adjungerad Klinisk Adjunkt (AKA). AKA fungerar som resursperson för handledarna för fysioterapeutstudenter i Region Dalarna. AKA är även samordnare i VFU-frågor gällande fysioterapeutstudenter samt verkar som kontaktperson mellan Region Dalarna och Fysioterapeutprogrammet Uppsala universitet samt Luleå tekniska universitet.

Resurspersoner i Region Dalarna

Jeanette Sigfusson Nordgren, legitimerad sjukgymnast

Angelica Helander, specialistfysioterapeut

E-post: aka.fysioterapi@ltdalarna.se 

Handledarmanual

​För att underlätta för dig som är eller ska bli handledare finns en handledarmanual utformad som stöd. I det bifogade dokumentet finner du användbar och viktig information. 

Handledarmanual HT -24 (pdf, 19 sidor)

Utvärderingar