Multiresistenta bakterier

Multiresistenta bakterier, MRB, är ett samlingsnamn för bakterier som utvecklat resistens mot ett flertal antibiotika.

Förekomsten av multiresistenta bakterier ökar stadigt i Sverige och i världen. På sjukhus vårdas många svårt sjuka patienter som är mottagliga för infektioner.  Därför behöver man ibland ta till extra åtgärder för att minska risken för smittspridning vid fynd av antibiotikaresistenta bakterier.

Infektioner med antibiotikaresistenta bakterier ökar risken för komplikationer och dödsfall. Det innebär också ökade kostnader i form av förlängda vårdtider och dyrare läkemedel. Den moderna sjukvården är beroende av antibiotika för att kunna genomföra exempelvis cancerbehandlingar och vissa operationer. Ute i samhället bedöms däremot bärarskap av resistenta bakterier bland friska personer inte innebära någon hälsofara.

Extra åtgärder kan innefatta särskilda vårdhygieniska rutiner, mikrobiologisk provtagning samt smittspårning m.m. 

Här nedan hittar du de riktlinjer som finns i Region Dalarna gällande multiresistenta bakterier i öppen och slutenvård.

Multiresistenta bakterier handläggning i öppen- och slutenvård (pdf, 18 sidor)

Journalmärkning och smittskyddsanmälan resistenta bakterier Region Dalarna (pdf, 1 sida)

Screeningundersökning avseende multiresistenta bakterier (MRB) och jästsvamp  (pdf, 2 sidor)

Smittskyddsåtgärder vid fall av meticillinresistent Staphylococcus argenteus (pdf, 1 sida)

Smittspårningsbrev till patient med misstanke om MRB - fylls i manuellt (pdf, 1 sida)