Strokekompetens - certifiering, inriktning Akutdelen

För alla yrkesprofessioner som behandlar strokepatienter inom Akutdelen.

Utbildningstillfällen

Utbildningen pågår under ett år och omfattar fyra obligatoriska fysiska träffar i Falun, och ett studiebesök hos annan del i vårdkedjan (en av sex fordringar i Webb-Strokeutbildningen Akutdelen) resterande är på distans.

Efter godkänd genomgången utbildning får du diplom och brosch och har även möjlighet att få ett kursintyg med tre högskolepoäng för utbildningen.

Vi fyller på platser eftersom anmälningarna kommer in under anmälningstiden tills kursen är fylld, därefter hamnar man på reservplats.

Du kommer att få ett bekräftelse mejl på om du är antagen eller har hamnat på reservplats. Om du ej vill/kan vara på reservlistan så svara på mejlet du får av oss och berätta detta.

Gruppindelningen kommer med välkomstbrevet innan kursstarten (viktigt att kunna vara tillgänglig båda tiderna innan du vet gruppindelningen).

Du kan anmäla dig till Webb-Strokekompetensutbildningen Akutdelen under 2023-04-01 till 2023-08-15.

Anmälningar kommer bara att behandlas och godkännas under denna tid. Anmälningar utanför denna tid kommer ej att godkännas eller sparas.

2023-2024

Träff 1 Kursstart

  • 230830 Rum 18 på KTC (Hus 19 plan 6) Grupp 1 & 2

Träff 2 Praktiskt I: Fysioterapi

  • 231122 På avd. 26. Kl. 12.30-16.00 Grupp 1
  • 231129 På avd. 26. Kl. 12.30-16.00 Grupp 2

 

2024

Träff 3 Praktiskt II: Arbetsterapi

  • 240207 Träningsköket på avd. 26. kl. 13:00-16:00 Grupp 1
  • 240214 Träningsköket på avd. 26. kl. 13:00-16:00 Grupp 2

Träff 4 Examination

  • 240904 Konferensrum A4 kl. 12:00-16:00 Grupp 1 & 2

Om utbildningen Webb-SKU

För att höja kvaliteten på strokevården har SKRs Nationella Programråd för Stroke tillsammans med STROKE-Riksförbundet uppdaterat och vidareutvecklat den tidigare kompetensutbildningen som bedrivits på olika strokeenheter i landet. Det nya upplägget, som fått namnet Webb-Strokekompetensutbildning (Webb-SKU), utgår från teamet som resurs och bygger på samverkan mellan olika lokala vårdnivåer.

Utvecklingsansvariga

Webb-SKU har utvecklats av ett stort antal personer på landets olika strokeenheter. Innehållet har förankrats i en styrgrupp med representanter från de olika delarna i vårdkedjan. Materialet har sedan producerats av personer med specialistkompetens inom respektive område.

Mer tillgängligt innehåll

Innehållet, som har samma utgångspunkter som den tidigare Stroke-kompetensutbildningen, är uppdaterat och gjort mer tillgängligt. Ett mål är att underlätta genomförandet av strokeutbildningen genom teoretiska delar/innehåll finns som inspelade föreläsningar. Det webbaserade upplägget medför att utbildningsresurser kan samordnas nationellt och erbjudas samtliga delar i vårdkedjor över hela landet.

Avsedd för hela strokevårdkedjan

Webb-strokeutbildningen är nu, liksom tidigare, avsedd för alla yrkeskategorier i hela vårdkedjan som arbetar med strokepatienter och finns med tre inriktningar; mot akut strokevård, mot rehabilitering och mot kommunal vård och omsorg (innefattar primärvård och personliga assistenter). 

Leds av lokalt utbildningsansvarig

Utbildningen leds av en lokalt utbildningsansvarig på den arbetsplats som vill starta en utbildning lokalt t ex på en strokeenhet, en vårdcentral eller ett äldreboende. 

Mål och innehåll

Webb-SKU:s mål är att ge grundläggande kunskaper, förståelse, färdigheter samt värderingsförmåga som är nödvändig för att kunna handha patienter med stroke/TIA inom olika delar av strokevårdkedjan (akutvård, rehabiliteringsenheter, primärvård eller kommunal vård).

Anmäl dig här

Godkänn villkor

När du fyller i formulär för anmälan på webbplatsen behandlar och sparar Region Dalarna dina personuppgifter till dess att utbildningen ägt rum, därefter rensar vi uppgifterna. Dina uppgifter kommer inte lämnas till extern part. Meddela webb.redaktionen@regiondalarna.se om du önskar att vi raderar uppgifterna tidigare. Kontakta regionens dataskyddsombud om du har frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter eller vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, e-post: dataskyddsombud@regiondalarna.se

Kontakt

Katarina PerssonUtbildningssjuksköterska

Telefon: 079-065 21 59
E-post: katarina.persson@regiondalarna.se

Ulrika Nelzén SievertssonChef

Telefon: 023-49 03 88
E-post: ulrika.nelzen@regiondalarna.se