Mässlingsvaccination till personal

Region Dalarna erbjuder mässlingsvaccination till anställd personal för att förhindra spridning av mässling inom vården.

För att förhindra spridning av mässling inom vården erbjuder Region Dalarna mässlingsvaccination till anställd personal i patientnära arbete och till annan personal som vistas i samma lokaler som patienter, till exempel administrativ- och service personal.