Beställning av vaccin

Beställning av vacciner ska göras direkt till upphandlade leverantörer.

För att få det avtalade priset måste vacciner beställas direkt från leverantörerna. Om vacciner beställs via apotek blir det till ordinarie pris, vilket oftast är högre. Ange att beställningen görs enligt avtal med Fyrklövern eller den nationella upphandlingen. Glöm inte att ange kundnumret.

Meddela leverantören eventuella förändringar av telefonnummer, leverans- eller faktureringsadress för att leveranserna ska gå till rätt adress. Leverantören måste också snabbt kunna komma i kontakt med beställaren i händelse av oförutsedda händelser.

Fyrklövern gör gemensam upphandling av vacciner genom avtal med vaccinföretagen. För vacciner som ingår i barnvaccinationsprogrammet görs en nationell upphandling. I listan nedan finns aktuella leverantörer.

Läs mer om upphandlade vacciner enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet 2018: www.barnvaccinationsprogrammet.se