HPV-vaccin

HPV är en förkortning av humant papillomvirus och det smittar genom sexuell kontakt

Det finns många olika typer av HPV, varav en del kan leda till cancer senare i livet. De flesta smittas med HPV någon gång, men många vet inte om det eftersom det inte känns eller syns. Oftast läker infektionen ut av sig själv, men ibland blir den långvarig. Då ökar risken att senare i livet få cancer i könsorganen (livmoderhals, vagina, vulva eller penis), svalget eller ändtarmsöppningen. Varje år får ungefär 800 kvinnor och 300 män i Sverige någon form av cancer som orsakats av HPV. Källa: Folkhälsomyndigheten

Vaccineringen ingår i det allmänna barnvaccinationsprogrammet och erbjuds via Elevhälsan i årskurs 5 till flickor och pojkar födda 2009 och senare. Övriga hänvisas till en vårdcentral eller vaccinationsmottagning. Vaccineringen har störst effekt om den sker innan sexuell debut. Men även den som haft sex tidigare kan ha nytta av vaccinering.

Kvinnor som ännu ej fyllt 27 år och som ej vaccinerats i skolan erbjuds i Region Dalarna kostnadsfri vaccinering via en vårdcentral. Kvinnor som fyllt 27 år och pojkar/män födda innan 2009 betalar ordinarie avgift.

Allvarliga biverkningar av HPV-vaccin är mycket sällsynta, vaccinet är väl undersökt och använt under lång tid i många länder.

Eftersom vaccineringen inte innebär 100 procent skydd mot cellförändringar och cancer, så rekommenderas även vaccinerade kvinnor att delta i den gynekologiska cellprovskontrollen.