Frågor och svar om eFrikort

Här hittar du vanligt förekommande frågor och svar rörande eFrikort.

Patienten ska samtycka till att du får se uppgifter om betalningar som kommer från andra vårdgivare än Region Dalarna, till exempel från privata vårdgivare eller andra regioner som är med i denna tjänst. Om patienten inte gett sitt samtycke i eFrikort så ser man ändå den totala summan men inte var registreringen är gjord.

Istället för att spara kvitton eller stämpla i ett kort kan vi nu hålla reda på vad du betalat elektroniskt, och om du kommer upp till frikort så skickas ett frikort hem till dig. Uppgifter om betalningar du gjort kommer från alla regioner som är med i denna tjänst. Fungerar som på apoteket.

Nej. Eftersom avgifterna överförs automatiskt från TakeCare till tjänsten så kan man inte välja. Det fungerar på samma sätt som på apotek och sjukresor där du heller inte kan välja första datum.

Kvitton och fakturor registreras manuellt i eFrikort. Kommer patienten med flera stämplar som ska föras in så kan vi behöva se vilka registreringar som är gjorda tidigare i eFrikort och då kan det behövas ett samtycke från patienten att vi får se tidigare betalningar.

Har patienten inte gett sitt samtycke i eFrikort till att visa registreringar från annan vårdgivare, så ser man inte dessa. Men man ser ändå den totala summan men inte var registreringen är gjord.

Ja. De kommer att registreras manuellt av enheterna till en början. En annan lösning kommer på sikt.

Man kan skriva ut en sammanställning åt patienten i eFrikort.

Ja. Alla som får frikort kommer att få ett frikort hemskickat med posten. Det kan ta några dagar innan man får det i handen eftersom utskick sker varje vardag och skickas med B-post. Om frikortet kommer att gälla mindre än 14 dagar kommer inte frikortstjänsten att skicka ut ett frikort till patienten. Vårdenheten skriver ut underlag från eFrikort åt patienten vid behov.

Nej, inte inom den egna regionen. Patienten behöver endast ha med sig frikortet vid besök hos annan region eller vårdgivare som inte är med i tjänsten, exempelvis privata vårdgivare. Underlag kan skrivas ut från webtjänsten vid behov.

Frikort skrivs och skickas med B-post varje vardag, så det kan ta en vecka innan man får sitt frikort. Observera att frikortet måste gälla mer än 14 dagar för att det ska bli hemskickat. Vårdenheten skriver ut underlag åt patienten vid behov.

Frikortet har status preliminärt samma dag som patienten har uppnått frikort, och så länge det är preliminärt syns inte frikortet i TC. Dagen efter syns det i patientuppgifterna. Man behöver inte gå in på patientuppgifter och fylla i numret, det sker automatiskt när frikortet blir uppnått. Är man osäker så kan man gå in i eFrikort och kontrollera.

Om patienten får ett frikort från ett annan region eller privat vårdgivare som inte är med i tjänsten så skriver man in frikortet i eFrikort, inte i TakeCare.

Se rutin för utträde ur tjänsten i Lathund för vårdgivare.