Infektionsverktyget

Här hittar du information och länkar om Infektionsverktyget, som används för att förebygga vårdrelaterade infektioner och förbättra kvaliteten i användningen av antibiotika.

Infektionsverktyget är ett nationellt IT-stöd som ska användas i lokalt förbättringsarbete kring infektioner. Genom att registrera uppgifter i verktyget får vi förutsättningar att förebygga vårdrelaterade infektioner och förbättra kvaliteten i användningen av antibiotika.

Manualer och instruktioner

Presentation infektionsverktyget (pdf, 25 sidor)

Infektionsverktyget - utbildning för kontaktpersoner inklusive mentometerfrågor (Powerpoint, 48 sidor)

Presentation infektionsverktyget för sjuksköterskor och undersköterskor (pdf, 14 sidor)

Manual infektionsverktyget (pdf, 2 sidor)

Valideringsanvisningar infektionsverktyget (pdf, 4 sidor)

Lathund valideringsarbete infektionsverktyget (pdf, 8 sidor)

Lathund för rapportuttag infektionsverktyget (pdf, 8 sidor)

Relaterade länkar

Ineras information om Infektionsverktyget

Ineras manualer för infektionsverktyget