Venprovtagning

Patienten bör om möjligt sitta ner 15 minuter före provtagningen. Kroppsläget påverkar fördelningen av vätska i kroppen och därigenom många analysresultat. De flesta referensintervall är baserade på prov som tagits efter 15 minuters vila i sittande ställning.

Tillvägagångssätt:

Film om venprovtagning (Karolinska universitetslaboratoriet, extern länk)