Hantering av rör

I Laboratoriemedicins provrörsortiment för venprovtagning (se även sidan Provtagningsmateriel) finns rör med eller utan tillsats av antikoagulantia.

Alla rör skall blandas efter provtagning genom att vändas (inte skakas) ca 10 gånger. Små, behändiga provtagningsvaggor finns att köpa.

Standardrör har olika färgmarkering på proppen beroende på tillsats i rören.

Pediatriska rör, delvolymsrör, kan ha en vit ring på ovansidan av proppen.

Det finns också rör med gel, med eller utan tillsats av antikoagulantia.

Serum, S-

Från rör utan tillsats av antikoagulantia får man serum efter centrifugering.

Blod, B- eller Plasma, P-

Från rör med antikoagulantia får man plasma efter centrifugering. De används också utan centrifugering till analyser på helblod.

Rör med antikoagulantia, med eller utan gel

I dessa rör förhindras koagulationen. De ska vändas långsamt 10 gånger strax efter provtagningen.

Helblod - tid för hållbarhet varierar och finns oftast angivet för respektive analys.

Plasma - centrifugering kan ske ca 10 minuter efter provtagning. Om inget annat anges för respektive analys, centrifugeras provet senast inom 3 timmar efter provtagning.

Plasma från rör som ska transporteras till lab, ska föras över till annat rör direkt efter centrifugering (gäller ej mintgrön propp - se nedan). Hållbarhet och förvaring, se respektive analys.

Rör med mintgrön propp

Rör med tillsats av Li-heparin och gel, mintgrön propp, används inom klinisk kemi till de flesta rutinanalyser. Plasma i rör med mintgrön propp är hållbar 30 timmar i originalröret i kyla. Vid längre förvaring, t ex över helg, måste plasma föras över till annat rör med propp efter centrifugering. Håller då i 5 dagar i kyla. Behöver inte skickas kylt.

Rör med ljusblå propp

Rör med tillsats av Na-citrat, ljusblå propp används till koagulationsanalyser. Röret måste fyllas till angiven nivåmarkering. Centrifugering, hållbarhet och förvaring, se respektive analys.

Rör med mörkblå propp

Rör med tillsats av Na-heparin, mörkblå propp används bl a till vissa läkemedelsanalyser samt olika punktat för kemisk analys. Hållbarhet och förvaring, se respektive analys.

Rör med grön propp

Rör med tillsats av Li-heparin, grön propp, används bl a till hjärtmarkörer och till akuta kemi-analyser vid Ludvika kem.lab. Hållbarhet och förvaring, se respektive analys.

Rör med lila propp

Rör med tillsats av EDTA, lila propp, används t ex till HbA1c, hematologianalyser samt blodgruppering och förenlighetsprövning. Hematologiprover och HbA1c skickas till laboratoriet som helblod, det vill säga ocentrifugerat. Prov till blodgruppering och förenlighetsprövning kan centrifugeras men får inte hällas av. Hållbarhet och förvaring, se respektive analys.

Rör med grå propp

Rör med tillsats av Na-fluorid - K-oxalat, grå propp. Hållbarhet och förvaring, se respektive analys.

Rör med svart propp

Rör med tillsats av Na-citrat, svart propp, används till B-SR. Röret måste fyllas till angiven nivåmarkering. Hållbarhet och förvaring, se B-SR.

Rör med rosa propp

Rör med Citrat-fluorid-EDTA, används till fP-Glukos och P-Glukos. Hållbarhet och förvaring, se respektive analys.

Rör utan antikoagulantia, guldgul propp, med gel

I dessa rör ska blodet koagulera. I röret finns kiselpartiklar, som främjar koagulationen, varför dessa rör ska vändas 10 gånger efter provtagningen.

Rören ska förvaras stående vid rumstemperatur under koagulationen, så att koaglet inte fastnar i proppen. Centrifugering kan ske tidigast efter 30 minuter och senast inom 3 timmar efter provtagning. Gelen underlättar hantering av röret efter centrifugering.

Dessa rör används till serumanalyser, t ex immunkemi och allergiprover inom klinisk kemi samt serologiprover inom klinisk mikrobiologi

Serum för analyser inom klinisk kemi är hållbart 48 timmar i originalröret, om inget annat anges för respektive analys. Avskilt serum till annat rör med propp är hållbart i kyla i 7 dagar.

Rör utan antikoagulantia, röd propp, utan gel

I rödproppade rör ska blodet koagulera, därför finns kiselpartiklar i rören som främjar koagulationen. De ska vändas 5-10 gånger efter provtagningen.

Rören ska förvaras stående i rumstemperatur under koagulationen, så att koaglet inte fastnar i proppen. Centrifugering kan ske tidigast efter 60 minuter och senast inom 3 timmar efter provtagning.

Serum till kemiska analyser måste avskiljas från blodkropparna direkt efter centrifugering. Då är det hållbart ca 1 vecka i kyl i proppat rör, om inte annat anges för analysen.

Specialrör

Rör med ljusgul propp

Rör med tillsats av ACD-lösning, ljusgul propp, används bl a till vävnadstypning och ska i normalfallet inte centrifugeras. Hållbarhet och förvaring, se respektive analys.