Förenlighetsprövning inför transfusion

Provtagning sker i enlighet med SOSFS 2009:29 kapitel 3, Transfusionsmedicinska laboratorieundersökningar 1-6 §.

Provtagning för blodgruppering och förenlighetsprövning ska ske vid skilda tillfällen.

Provtagningsanvisningar och -material se Provtagningsanvisningar Lab A-Ö