Cerebrospinalvätska

Cerebrospinalvätska (Csv) tappas i sterilt polypropylenrör (10 ml) utan tillsats, med gul skruvpropp.

Cerebrospinalvätska bör tappas i minst 3 portioner om ca 1 mL vardera. Rören märks i tappordning med 1-3. För ytterligare upplysningar se Vårdhandboken, rubriken Lumbalpunktion i innehållsförteckningen.

OBS! Csv får inte skickas till laboratoriet i rörpost. Det beror på att eventuella celler i provet kan förstöras av den omilda behandlingen som transporten medför.

3 portioner räcker till Csv-Celler, Csv-Albumin, Csv-Glukos och Csv-Spektrofotometri.