Centrifugering

Centrifugering

Prover för analys i serum, (S-) eller plasma (P-) kräver centrifugering.

Om inget annat står angivet i provtagningsanvisningarna gäller följande:

  • Prov tagna i plasmarör med och utan gel (Mintgrön-, Mörkgrön-, Mörkblå-, Ljusblå-, Rosa- korkfärg) kan centrifugeras direkt efter provtagning.
  • Prov tagna i serumrör med gel (Guldgul korkfärg) måste stå minst 30 minuter så att de hinner koagulera innan centrifugeringen.
  • Prov tagna i serumrör utan gel (Röd korkfärg) måste stå minst 60 minuter så att de hinner koagulera innan centrifugeringen.
  • Prov ska centrifugeras inom 3 timmar

När prov tas i rör utan gel måste plasma/serum hällas över i ett plaströr efter centrifugeringen.

Inställning av centrifug

Använd endast centrifug med swing-out rotor och kontrollera att centrifugen har rätt centrifugeringsprogram.

Centrifugeringens kraft (g) beror på varv per minut (rpm) och rotorns radie. Olika centrifuger/rotorer har olika radier.

g = r (mm) * 1,118 * (rpm/1000)^2

Normal centrifugering:

  • 7 minuter vid 3000 g
  • Alternativt 10 minuter vid 2400 g eller 2250 g