Faecesprover

Blod i avföring, F-Hb

Provtagningsflaska för F-Hb ska användas, kan beställas från Varuförsörjningen eller för enstaka prover från kem.lab.

Det är viktigt att endast skåran i provtagningspinnen fylls med faeces, varken större eller mindre mängd!

F-Hb analyseras med en immunologisk metod som inte kräver någon speciell diet före provtagningen. Metoden är specifik för humant blod och har stor känslighet och specificitet för blödning från tjocktarmen och specifik men sämre känslighet för blödningar från övre mag- tarmkanalen.

Prov för F-Hb tas normalt 2-3 gånger i följd. Därefter bör man ta ställning till vidare utredning.

Provtagningsanvisningar för patient
Provtagningsanvisningar för patient olika språk

Bakterieodling i faeces

Provtagningsset för bakterieodling ska användas. Kan beställas från Varuförsörjningen.

Provtagningspinnen doppas i faeces eller roteras i ändtarmen direkt efter avföring.

Provet förvaras i kyl i väntan på transport. Alla positiva fynd telefonbesvaras.