Transfusion av blodkomponenter

Blodkomponenter framställs på blodcentralerna av blod från blodgivare. Blodgruppsserologisk undersökning och förenlighetsprövning av patientprov ska göras före transfusion.

Personer som har genomgått allogen stamcellstransplantation från donator har förvärvat donatorns blodgrupp. I sådana fall gäller inte tidigare utförd blodgruppsundersökning utan ny måste göras. Eventuell avstötning av transplantat kan innebära återgång till ursprunglig blodgrupp. Då måste blodgruppsundersökning göras på nytt igen.

Transfusion sker alltid efter läkarordination. Klara medicinska indikationer ligger som grund för transfusion, med tanke på potentiella risker för mottagaren med avseende på infektioner och immunisering.

Den som utför transfusion av blodkomponenter är leg läkare eller leg sjuksköterska med utbildning för uppgiften. Blodgruppsserologisk provtagning får utföras av personal med rätt utbildning och som bedömts vara kompetent för uppgiften.

Sofia NordinSamordnare transfusionsmedicin

Telefon: 023-49 22 41
E-post: sofia.b.nordin@regiondalarna.se