På sjukhusen

Varje vårdavdelning ska vara grundutrustad enligt verksamhetens syfte.

Utrustningen ingår i inventarierna på en vård- eller behandlingsavdelning och är sjukhusets ansvar. Görs bedömningen att patienten/brukaren har behov av ett individuellt utprovat och anpassat hjälpmedel i samband med vård och behandling, förskrivs det som personligt hjälpmedel.

I samband med utskrivning svarar respektive klinik för att patienten/brukaren får nödvändiga hjälpmedel för att klara första veckan i bostaden.

Gällande Utomlänsvård:

Till SKRs sida där  Riksavtalet finns att ladda ner