Bilstöd

Den som, på grund av varaktig funktionsnedsättning, har stora svårigheter att förflytta sig på egen hand eller anlita allmänna kommunikationer, kan i vissa fall få bidrag till att köpa eller anpassa bil.

Det kan till exempel gälla person som är beroende av olika hjälpmedel för att kunna förflytta sig. Även vid svårare astmatiska besvär eller andra allvarliga medicinska tillstånd kan bidrag ges.

Föräldrar som har ett funktionshindrat barn kan i vissa fall ha rätt till bilstöd om de behöver bilen för att kunna förflytta sig tillsammans med barnet.

Bilstöd kan även avse bidrag till annat transportmedel, som moped eller motorcykel.

Ansökan om bilstöd görs hos Försäkringskassan.