Arbete

Arbetsgivaren har ansvar för att arbetsmiljön är anpassad till de anställdas förutsättningar och behov.

Om en utrustning eller anpassning av arbetsplatsen inte kan anses ligga inom arbetsgivarens ansvar för att erbjuda en god arbetsmiljö enligt Arbetsmiljölagen kan Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen ge bidrag.

Försäkringskassan

Försäkringskassorna svarar för arbetshjälpmedel eller anpassning som behövs för att en person med funktionsnedsättning skall kunna fortsätta en anställning.

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen (Arbetsmarknadsverket) svarar för arbetshjälpmedel eller anpassning som behövs för att en arbetslös person med funktionsnedsättning skall kunna få och utföra arbete.

Aktuella länkar:

Arbetshjälpmedel - Försäkringskassan (forsakringskassan.se)

Bidrag till arbetshjälpmedel (forsakringskassan.se)

Hjälpmedel på arbetsplatsen - Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se)

Viktigt att läsa i genom vad som gäller och att det är klargjort vem som är betalare för en beställning.

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen anlitar ofta rehabiliterings- och hjälpmedelsverksamheter i dessa frågor.

Specifika hjälpmedel för sport, hobby, motion och hjälpmedel för användning i fritidshus betalas av den enskilde. Personal inom hälso- och sjukvården bör kunna ge råd om var patienten/brukaren kan köpa eller hyra sådana. Individuell anpassning/specialanpassning av fritidshjälpmedel, exempelvis anpassning av pulka för barn, kan förskrivas inom de ramar som gäller för detta regelverk.

Hjälpmedel för semesterresa och tillfällig vistelse på annat ställe än där personen är bosatt, betalas av den enskilde. Region Dalarna har ingen skyldighet att erbjuda hjälpmedel i dessa situationer, men det är regionens ambition att underlätta för patienter/brukare att leva ett normalt liv, även vid besök i annan region/kommun eller utanför Sveriges gränser. Region Dalarna erbjuder patient/brukare hyra av hjälpmedel eller köp av hjälpmedel.

Tillfällig vistelse i Dalarna

Grundprincipen är att patienten/brukaren själv svarar för att personliga hjälpmedel tas med vid resor. Ibland är detta praktiskt omöjligt och då bör ambitionen vara att underlätta för patienter/brukare att leva ett normalt liv, även vid besök i annan region/kommun. Regionen erbjuder patienten/brukare lån av vardagliga hjälpmedel vid tillfällig vistelse i länet. Lånet är förenat med en kostnad.