Hjälp med statistik

Hos CKF finns möjlighet att få statistikerhjälp för doktorander och forskare genom en konsult som besöker CKF två gånger i månaden.

Doktorander och forskare som behöver statistikrådgivning kan boka tid hos CKFs statistikkonsult Patrik Öhagen från Uppsala Clinical Research Centre (UCR). Boka gärna tid inför disputationen.

Övriga kan ta hjälp av seniora forskare på CKF eller av Region Dalarnas analysavdelning (kontakta Tobias Dahlström tobias.dahlstrom@regiondalarna.se).

 

Tider och bokning

Måndagar jämna veckor kl 10.00-17.00. Boka tid hos Isabell Boväng Östman via mail eller telefon.

 

Inför mötet

Skicka material inför mötet (senast onsdagen före) till patrik.ohagen@ucr.uu.se

Dela:

Hade du nytta av informationen?