Basläkemedel

Basläkemedel är rekommendationer till preparatval för rutinsjukvården. Listan ges ut av Dalarnas Läkemedelskommitté. Listan är uppdaterad 2024-01-01

I listan står preparaten i de flesta fall i bokstavsordning. Är preparatet skrivet med indrag ses det som andrahandsmedel eller medel vid särskild indikation, se vidare Terapirekommendationer.

Preparat märkta (OBS 75+) bör undvikas till äldre.

För barn och de mest sköra äldre finns särskilda rekommendationer.

Listan kan läggas som en ikon på mobilens hemskärm. Gör så här:

iPhone/iPad

1) Gå in på www.regiondalarna.se/baslakemedel via webbläsaren i mobilen.

2) Klicka på lådan med pilen längst ner.

3) Välj lägg till på hemskärmen.

4) Du kan ändra namnet om du vill till något annat. Tryck sedan på retur. Därefter läggs en ikon på första lediga plats på din hemskärm.

Android-enheter

1) Öppna din webbläsare. Skriv in adressen.

2) Spara sidan som bokmärke. Hur man gör beror på vilket märke och modell. På vissa finns en stjärna uppe till höger bredvid adressraden. I andra måste man trycka på den fasta menyknappen och välja "lägg till bokmärke".

3) Nu ska basläkemedelsidan ligga bland dina bokmärken. Gå in och titta på dina bokmärken, leta upp hemsidan, tryck och håll kvar fingret på bokmärket tills en ny meny dyker upp. Välj "lägg till genväg på startsida/hemsida".

4) Nu har du en genväg direkt till basläkemedel på din hemskärm. 


Blod

B12- och folsyrebrist

cyanokobalamin
folsyra

Järnbrist

Duroferon, ej förmån
      Ferinject, rekvisition.
      MonoFer, rekvisition

Koagulation

tranexamsyra
Eliquis
       Fragmin 
       Waran, när DOAK olämpligt

       Trombocythämmare, se ischemisk hjärtsjukdom


Demenssjukdomar

Alzheimers sjukdom, Blanddemens

Mild 
donepezil

Måttlig - svår
memantin

 


Endokrina sjukdomar

Primär hypotyreos

Levaxin

Diabetes typ 1

Insulin Lispro Sanofi - Snabbverkande insulin

Abasaglar / Toujeo - Långverkande insulin

Diabetes typ 2

metformin 

SGLT-2 hämmare
       Forxiga
       Jardiance

GLP-1 analoger
       Ozempic     

DPP4-hämmare
       sitagliptin

Insulin snabbverkande

       Insulin Lispro Sanofi

Medellångverkande insulin

       Insulatard FlexPen

 


Gynekologi, Urologi

Antikonception

P-piller
Prionelle            

Östrogenfritt p-piller/mellanpiller   
desogestrel 

Hormonspiral
Mirena       

P-stav
Nexplanon

Akut-p-piller
EllaOne, ej förmån
 

Klimakteriebesvär

Östrogen

Femanest  
     Estradot plåster
     Lenzetto spray
     Estrogel gel

Östrogen + Gestagen

Novofem, sekventiell behandling   

Activelle, kontinuerlig behandling
      Estalis, plåster, kontinuerlig behandling    
      Femasekvens, sekventiell behandling

      Indivina, kontinuerlig behandling

      Sequidot, plåster, sekventiell behandling

Gestagen

Provera
Mirena, hormonspiral

Atrofisk kolpit

Ovesterin  
       Replens, då vaginalt östrogen kontraindicerat     

Candida

Canesten vagitorium, kräm, ej förmån            

Bakteriell vaginos

Donaxyl vaginaltablett              


PMS/PMDS

escitalopram, intermittent behandling

       drospirenon+etinylestradiol, 28 st (24+4) 0,02mg/3mg

Trängningsinkontinens

tolterodin depotkapsel (OBS 75+)   

Benign prostatahyperplasi (BPH)

alfuzosin  
finasterid

Uretärstensanfall

alfuzosin
Toradol, inj, rekvisition (OBS 75+)
Voltaren, supp (OBS 75+)

Erektil dysfunktion

sildenafil, ej förmån
tadalafil, ej förmån
      Bondil


Hjärta, Kärl

Hjärtsvikt med nedsatt vänsterkammarfunktion (HFrEF)

enalapril  
ramipril 
bisoprolol   
metoprolol
Forxiga
Jardiance
eplerenon
     furosemid, akutbehandling 

Förmaksflimmer/förmaksfladder

Eliquis
bisoprolol
metoprolol
     digoxin
     Waran, när DOAK olämpligt

Lipidrubbning

atorvastatin
rosuvastatin
     ezetimib

Hypertoni

amlodipin  
enalapril
ramipril
kandesartan  
losartan   
bisoprolol  

metoprolol   
hydroklortiazid 

Ischemisk hjärtsjukdom

acetylsalicylsyra
amlodipin 
bisoprolol 
metoprolol 
isosorbidmononitrat depottablett 
glyceryltrinitrat sublingualspray

 


Hud

Akne

Basiron, ej förmån, receptfritt
Differin
     Epiduo     

Eksem

Canoderm kräm
Miniderm Duo kräm   

Glukokortikoider

Grupp I 
Hydrokortison kräm, salva

Grupp II  
Locoid Lipid kräm

Grupp III 
Ovixan

Grupp IV
Dermovat

Hidradenitis suppurativa

Dalacin, kutan emulsion
Skinoren, kräm 

Rosacea

Finacea gel  
Soolantra kräm    

Skabb

Tenutex, ej förmån

Svampinfektion

Cortimyk kräm
terbinafin kräm

Tumörer

Tolak


Infektion

Luftvägsinfektioner i öppen vård

Akut mediaotit

fenoximetylpenicillin

Bakteriell rhinosinuit

mometason
fenoximetylpenicillin

Faryngotonsillit

fenoximetylpenicillin

Exacerbationer av KOL

amoxicillin
doxycyklin

Pneuomoni

fenoximetylpenicillin

Akut cystit hos kvinnor och män

nitrofurantoin 
pivmecillinam

Febril UVI hos kvinnor och män

ciprofloxacin
       trimetoprim/sulfa
       cefixim (Suprax), licens, se filen "Generella licenser Region Dalarna" för           tillgänglighet

Hud- och mjukdelsinfektion

Impetigo

Fucidin, kräm/salva

Erysipelas

fenoximetylpenicillin

Kattbett

fenoximetylpenicillin

Hund-/människobett, bett av mindre sällskapsdjur

amoxicillin-klavulansyra

Erytema migrans

fenoximetylpenicillin

Herpes Zoster/Varicella

valaciklovir

Antiviral profylax och behandling av influensa

Tamiflu


Luftvägs- och allergisjukdomar­

Astma hos barn upp till 5 år


Spacer

OptiChamber Diamond

Kortverkande betastimulerare

Airomir med spacer
Ventoline mixtur, inhalationsvätska

Steroid

Flutide Evohaler med spacer

Leukotrienantagonist

montelukast, dosgranulat/tablett

Astma hos barn 6-11 år

Kortverkande betastimulerare (SABA)

Buventol Easyhaler
Airomir med spacer

Steroid (ICS)

Flutide Evohaler med spacer

Giona Easyhaler

Inhalationssteroid + långverkande betastimulerare (ICS+LABA) 

Bufomix Easyhaler               

Leukotrienantagonist (LTRA)

montelukast

Astma, vuxna (från 12 år)


Kortverkande betastimulerare (SABA)

Buventol Easyhaler
         Airomir med spacer

Steroid (ICS)

Giona Easyhaler

       Alvesco med spacer >12 år

Inhalationssteroid + långverkande betastimulerare (ICS+LABA) 

Bufomix Easyhaler  
             Symbicort spray med spacer

Leukotrienantagonist (LTRA)

montelukast

Långverkande antikolinergika (LAMA)

Spiriva Respimat med eller utan spacer

KOL

Kortverkande betastimulerare (SABA)

Buventol Easyhaler

     Airomir Spray, med spacer

Inhalationssteroid (ICS)

Giona Easyhaler

       Alvesco med spacer >12 år

Långverkande antikolinergika (LAMA)

Spiriva Respimat med eller utan spacer
        Eklira Genuair

Långverkande betastimulerare (LABA)

Onbrez Breezhaler
          Striverdi Respimat med eller utan spacer

Allergisk rinit/rinokonjunktivit

desloratadin
Livostin, nässpray, ögondroppar
natriumkromoglikat, nässpray, ögondroppar
mometason  

 


Mage, Tarm

Duodenal-/ventrikelsår

omeprazol, behandling under sårläkning

Gastroeosofagealrefluxsjukdom (GERD)

Gaviscon, ej förmån
Pepcid, ej förmån
omeprazol, intermittent användning

Irritable Bowel Syndrome (IBS)

IBS-D

Inolaxol
loperamid 

IBS-C

Inolaxol
makrogol
Cilaxoral

Gasighet

dimetikon

Buksmärtor

amitriptylin (OBS! 75+)
Colpermin, ej förmån, receptfri

Kronisk förstoppning

Cilaxoral
Inolaxol
Klyx
laktulos
makrogol
    


Munhåla, Tand 

Svampinfektion

flukonazol, kapslar
nystatin, mixtur

Akut herpetisk gingivostomatit

naproxen (OBS 75+)
paracetamol
Andolex, munksölj

Herpes labialis

lidokain+prilokain, kräm
valaciklovir, tablett

Aftösa lesioner

Andolex, munskölj
Klobetasol APL, munhålegel
Lidokainhydroklorid i Oral Cleaner APL, munskölj
    


Neurologiska sjukdomar

Migrän

Akut

Bamyl, ej förmån
naproxen
paracetamol
sumatriptan

Mot illamående

metoklopramid

Förebyggande behandling

metoprolol     

Restless legs

Intermittent behandling

levodopa/benserazid

Kontinuerlig behandling

gabapentin
pramipexol

Vid relativ järnbrist (ferritin <75 mkg/L)

Duroferon, ej förmån

Ischemisk stroke och TIA

Kardioembolisk ischemisk stroke

Eliquis

Ischemisk stroke av annan orsak

acetylsalisylsyra
atorvastatin
klopidogrel

Essentiell tremor

propranolol

Osteoporos

Aclasta, rekvisition
Kalcipos-D forte


Psykiatri

Depression- och ångestbehandling

sertralin
      escitalopram

Ångest, symtomdämpande

prometazin (OBS 75+)

Sömnstörning

Insomning

Aritonin
prometazin (OBS 75+)

Sömnstabilisering

prometazin (OBS 75+)
      mirtazapin             

Psykos

risperidon se Terapirekommendationer

Substansbruk - alkohol

Antabus
naltrexon
Campral


Smärta

Akut/kortvarig smärta

Lätt/måttlig smärta

paracetamol  
naproxen (OBS 75+)

Medelsvår/svår smärta

Dolcontin

morfin
Oxikodon depot
Oxikodon

Långvarig cancerrelaterad smärta

Nociceptiv smärta, lätt/måttlig

paracetamol  
naproxen (OBS 75+)

Nociceptiv smärta, medelsvår/svår

Dolcontin
morfin
Oxikodon depot
Oxikodon

Neuropatisk smärta

amitriptylin (OBS 75+)
gabapentin

Långvarig icke cancerrelaterad smärta

Nociceptiv smärta

paracetamol  
naproxen (OBS 75+)


Neuropatisk smärta

amitriptylin (OBS 75+)
gabapentin


Reumatiska sjukdomar

Gikt

Uratsänkande behandling

allopurinol

Akut behandling

kolkicin
naproxen (OBS 75+)
prednisolon, förstahandsval om GFR<30

Polymyalgia reumatika (PMR) och jättecellsarterit (GCA)

prednisolon


Ögon

Bakteriella konjunktiviter

Fucithalmic ögonsalva
      kloramfenikol ögonsalva, ögondroppar

Grad/små kornealerosioner

Oculentum Simplex, ögonsalva      

Allergisk konjunktivit

natriumkromoglikat endospipett, ögondroppar
      Livostin, ögondroppar   


Öron- näsa- hals

Medel vid extern otit

Otazem

Terracortril med Polymyxin B

Rinit

mometason nässpray


Läkemedel livets sista dagar

Palliativt kit - rekvisition

Haldol
Midazolam
Morfin 
Robinul

Viscotears

Furix

Tillägg Covid-19

Airomir
Betapred
Bricanyl
Ketogan
Lixidol
metoklopramid