Läkemedelsgenomgång ökar patientsäkerheten

Vi använder läkemedelsgenomgångar för att öka patientsäkerheten och kvaliteten vid långvarig behandling med läkemedel. Metoden kan förhindra att patienten tar läkemedel som inte längre behövs, som påverkar varandra negativt eller som orsakar biverkningar.

I föreskriften HSLF-FS 2017:37 delas läkemedelsgenomgångar in i enkla och fördjupade. På den här sidan kan du hitta information om hur Region Dalarnas rutiner ser ut. Du kan även hitta en lathund för både en enkel och en fördjupad läkemedelsgenomgång.