Läkemedelsbehandling och rekommendationer

Terapirekommendationer ger dig som är förskrivare vägledning till en medicinskt säker, enhetlig och hälsoekonomiskt optimal läkemedelsanvändning i rutinsjukvård.

Terapirekommendationer

Terapirekommendationer revideras ut vart annat år och utarbetas av Dalarnas läkemedelskommitté tillsammans med länets terapigrupper. Vid behov uppdateras texten löpande i den elektroniska versionen.

Terapirekommendationer 2024-2025

Basläkemedel

Basläkemedel är en förteckning över preparaten i terapirekommendationerna. Listan uppdateras varje år och finns upptryckt i fickformat.

Basläkemedel 2024

För barn

"Rekommenderade läkemedel för barn" är rekommendationer utifrån samlad erfarenhet och kunskap om läkemedelsbehandling av vanliga barnåkommor inom öppenvård. Tas fram i samarbete med de sju regionerna i Uppsala-Örebroregionen.

Rekommenderade läkemedel för barn (pdf, 68 sidor)

Rekommenderade läkemedel för barn - bakgrundsdokumentation (pdf, 118 sidor)

De mest sjuka äldre

"Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre" syftar till att förbättra livskvaliteten för de mest sjuka äldre, undvika läkemedel som inte tillför något positivt vad gäller livskvalitet och undvika vårdskador på grund av polyfarmaci och olämpliga läkemedel. Tas fram i samarbete med de sju regionerna i Uppsala-Örebroregionen.

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre, behandlingsrekommendationer 2024-2025 (pdf, 52 sidor)