Terapirekommendationer

Här kan du söka och ta del av terapirekommendationer digitalt. Du kan fritextsöka A-Ö eller navigera direkt till respektive kapitel.

Region Dalarnas terapirekommendationer ger dig som är förskrivare vägledning till en medicinskt säker, enhetlig och hälsoekonomiskt optimal läkemedelsanvändning i rutinsjukvård. Terapirekommendationerna utarbetas av Dalarnas läkemedelskommitté tillsammans med länets terapigrupper.

Mer om terapirekommendationer och lista över senaste uppdateringar hittar du här

Utöver ”Terapirekommendationerna” och dess kortversion ”Basläkemedel” finns ”Rekommenderade läkemedel för barn” (pdf, 68 sidor) och ”Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre” (pdf, 36 sidor) gemensamt framtagna av läkemedelskommittéerna i Uppsala-Örebroregionen.

Kontakta oss

Läkemedelskommittén

E-post: lakemedel.dalarna@regiondalarna.se