Urakut transfusion

Urakut transfusion innebär att läkare ordinerar omedelbar transfusion till patient vars blodgrupp inte är känd.

Gör så här

  1. Förvarna blodcentralen
  2. Lämna snarast prover, tagna före blodtransfusion, till blodcentralen för blodgruppering och BAS-test
  3. Hämta akutblod i förseglad kylväska från blodcentralen
  4. Transfusionsdokument är fästa vid påsarna

Obligatorisk återrapportering

Fyll i transfusionsdokumentet med patientidentitet och avdelning och återsänd till blodcentralen (detta säkerställer spårbarheten).

Transfusionsrapportering via InterInfo är inte möjlig eftersom akutblod inte är reserverat i förväg till patienten. Transfusionsrapportering utförs av blodcentralen.

Ej använt akutblod återlämnas snarast till blodcentralen, i kylväskan.

Beställa transfusionspaket

Vid stora (massiva) pågående blödningar kan transfusionspaket beställas från Transfusionsmedicin i Falun och Mora.

Vid frågor och för ytterligare information kontakta Transfusionsmedicin

Falun: telefon 924 91 (klockan 7.00-21.15) telefon 922 80 (klockan 21.15-7.00)

Mora: telefon 93450