Blodkomponenter

Erytrocyter i SAGMAN-lösning, leukocytreducerade

Innehåll per enhet

EVF 0,50-0,70
Hb > 40 g/enhet
Leukocyter < 1 x 10E6
Vikt 290 +/- 60 g

Erytrocyter i SAGMAN-lösning som filtrerats på blodcentralen efter tappning och är funktionellt CMV-negativa.

Erytrocyter i SAGMAN-lösning, leukocytreducerade och bestrålade

Fyll i blankett "Specialkrav på blodkomponent till patient" och lämna till blodcentralen. Vid behov av bestrålade komponenter kontaktas blodcentralen i god tid.

Innehåll per enhet: Se Erytrocyter i SAGMAN-lösning, leukocytreducerade.

Barnenheter Erytrocyter i SAGMAN-lösning, leukocytreducerade

Används vid erytrocyttransfusion i nyföddhetsperioden. Framställs endast på beställning vid Blodcentralen Falu lasarett.

Leukocyter < 1 x 10E6/enhet
Vikt 60-80 g

Blodutbytesblod

Beställs från Uppsala via Transfusionsmedicin i Falun 023-49 24 91

Trombocyter, leukocytreducerade, bestrålade/patogenreducerade

En dos trombocyter bör höja trombocytvärdet med minst 10 x 10E9/L vid prov taget 1h efter avslutad transfusion.

En transfusionsdos framställs från en aferestappning, alternativt 8 blodtappningar.

Innehåll per enhet

Trombocyter >200 x 10E9/enhet
Leukocyter < 1 x 10E6/enhet
Vikt 200 +/- 35 g

Plasma

Plasma består av samtliga plasmaproteiner och koagulationshämmare. Förvaras fryst och tinas vid beställning.

En mL plasma per kg kroppsvikt beräknas höja halten av koagulationsfaktorer med 1-2% Komponenten är funktionellt CMV-negativ

Innehåll per enhet

Trombocyter < 50 x 10E9/enhet
Leukocyter < 1 x 10E6/enhet
Vikt 255g +/- 55g

Bestrålat blod

Blodcentralen kan bevaka att bestrålade komponenter alltid utlämnas, förutsatt att skriftlig ordination finns från behandlande läkare. Ordinationsblankett "Specialkrav på blodkomponent till patient" kan skrivas ut lokalt eller beställas från närmaste blodcentral.

Blodkomponenter bestrålas med en stråldos av minst 25 Gy för att undvika risk för att lymfocyter i blodkomponenterna ger upphov till "graft-versus-host"-reaktion (GvH) hos blodmottagare med starkt nedsatt eller outvecklat immunförsvar. Exempel:

  • starkt immunsupprimerade patienter (önskemål om bestrålning anges på blodbeställningen
  • blodkomponenter vid riktad blodtransfusion, förälder till barn eller syskon till syskon
  • blodutbyte på nyfödd
  • underburna nyfödda

Blodenheter som medföljer patient

Kylväskan med blodenheter som medföljer patient från annat sjukhus lämnas snarast till Blodcentralen.

Blodcentralen kontrollerar och godkänner om blodenheterna är tillåtna att användas efter transporten och registrerar då enheterna i blodlagret. Blodcentralen informerar avsändande blodcentral.

Om blodenhet har använts under transporten, skicka kopia av transfusionsdokument till blodcentralen så informeras avsändande blodcentral.