E-utbildningar med kod

Region Stockholm har tagit fram en copyrightskyddad utbildning som Vårdhygien Dalarna prenumererar på.

Inloggning till denna utbildning sker via Vårdhygien - digitala utbildningar (vårdgivarguiden.se) med en kod som er enhet har fått tilldelad. Denna kod får under inga omständigheter delas utanför er verksamhet.

Rekommendationen är att all vårdpersonal - oavsett yrkeskategori, utför den digitala utbildningen för basala hygienrutiner minst en gång per år. Man kan sedan även göra påbyggnadsutbildningar inom desinfektion och förrådshållning.

Utbildningarna tar cirka 30 minuter och därefter kan man skriva ut ett personligt diplom!