Utbildningsmaterial

Här finns en verktygslåda med material att använda för dig som ska informera och arbeta med vårdhygien på din arbetsplats. Materialet syftar till att höja kunskap och medvetenhet om vårdhygienens betydelse inom vård och omsorg.

Aktuella utbildningar

Akut cysti hos äldre on Vimeo (extern film)

Utbildning om vårdrelaterade infektioner

Utbildningsmaterial om disk- och spoldesinfektorer (2024) (sfvh.se)

VRI-Smart

Webbutbildning Basala hygienrutiner för hemtjänst, särskilt boende, LSS-boende och i bostad med särskild service 

Webbutbildning Förebygga och förhindra smitta - för chefer inom vård och omsorg

Filmer

För att visa youtube-klipp måste funktionella kakor accepteras.


Ändra inställningar för kakor

För att visa youtube-klipp måste funktionella kakor accepteras.


Ändra inställningar för kakor

Här hittar du en film från kommunal vård med fokus på hygienfrågor. Det går även mycket bra att applicera den i slutenvård. Efter att ni sett filmen är det bra om ni diskuterar frågorna i diskussionsunderlaget.

Diskussionsunderlag (pdf, 1 sida)

Svar och kommentarer (pdf, 1 sida) 

 

Nedan följer en film från slutenvården, IVA, med fokus på hygienfrågor. Det går även bra att använda den i öppenvård och kommunal vård. Efter att ni sett filmen är det bra om ni diskuterar utifrån efterföljande frågor.

Diskussionsunderlag (pdf, 1 sida)

Svar och kommentarer (pdf, 1 sida)

Nedan följer en film från ett mottagningsbesök med fokus på hygienfrågor. Det går även bra att använda den i slutenvård och kommunal vård. Efter att ni sett filmen är det bra om ni diskuterar utifrån efterföljande frågor.

Diskussionsunderlag (pdf, 1 sida)

Svar och kommentarer (pdf, 1 sida)

Nedan följer en film från den kommunala våden med fokus på hygienfrågor. Det går även bra att använda den i slutenvård och öppenvård. Efter att ni sett filmen är det bra om ni diskuterar utifrån efterföljande frågor.

Diskussionsunderlag (pdf, 1 sida)

Svar och kommentarer (pdf, 1 sida)

Diskussionsfilm BHK bäddning from Per-Olof Svensson on Vimeo.

Nedan följer en film från ett provtagningsmoment med fokus på hygienfrågor. Efter att ni sett filmen är det bra om ni diskuterar utifrån efterföljande frågor.

Diskussionsunderlag (pdf, 1 sida)

Svar och kommentarer (pdf, 1 sida)

Diskussionsfilm venprovtagning from Per-Olof Svensson on Vimeo.


Basala hygienrutiner och klädregler på lätt svenska (luvit.se)

Smittan syns inte - bryt smittvägar (Youtube-film)

Basala hygienrutiner (Youtube-film)

Wash your hands - tvätta händerna (Youtube-film)

Tipspromenader

Handhygienens dag

Handhygienens dag (pdf, 9 sidor)

Svarsformulär tipspromenad (pdf, 1 sida)

Facit, tipspromenad (pdf, 1 sida)

Övriga tipspromenader

Varje dokument innehåller tipspromenad om 12 frågor, tipstalonger och de rätta svaren. Frågorna är inskrivna på enskilda ark, färdiga för att skrivas ut.

Tipspromenad blå om smittspridning (pdf, 16 sidor)

Tipspromenad grön om skyddsutrustning (pdf, 16 sidor)

Tipspromenad lila om vinterkräksjuka (pdf, 16 sidor)

Tipspromenad röd om hygienrutiner (pdf, 16 sidor)


Bildspel

Basal hygien och klädregler (pdf, 15 sidor)

Talmanus - basal hygien och klädregler (pdf, 6 sidor)

 


Broschyrer och affischer

Broschyr om handtvätt för patienter (pdf, 4 sidor) Observera att detta dokument ska skrivas ut som liggande samt i färg.

Affisch för utskrift - Stopp, du har väl spritat händerna? (pdf, 1 sida)

Affisch för utskrift - Rädda liv med rena händer (pdf, 1 sida)

Affisch för utskrift - Tvätta händerna (pdf, 1 sida)

Affisch för utskrift  A4 - Basala hygienrutiner och klädregler (pdf, 1 sida)

Affisch för utskrift A3 - Basala hygienrutiner och klädregler (pdf, 1 sida)