Vårdhygienisk egenkontrollrond

I Region Dalarna finns ett verkställighetsbeslut taget i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen att alla sjukvårdande mottagningar och avdelningar ska genomföra vårdhygienisk egenkontrollrond en gång per år.

Vårdhygienisk egenkontroll är ett stöd för systematiskt förbättringsarbete i syfte att upprätthålla god hygienisk standard och på så sätt förebygga smittspridning och vårdrelaterade infektioner. Den vårdhygieniska egenkontrollen används för att identifiera eventuella brister inom viktiga vårdhygieniska områden.

Varje verksamhet går själva igenom checklista med tillhörande lathund och upprättar vid behov en handlingsplan för hygienarbetet. Använd dokumenten nedan avsedda för din verksamhet. Här finns även dokument för att göra vårdhygienisk egenkontrollrond inom kommunal vård.

Vårdhygienisk egenkontroll i kommunal vård och omsorg

Protokoll för vårdhygienisk standard i särskilda boendeformer (sfvh.se)