Vårdrelaterade infektioner (VRI)

Nedan finns material och information som kan ge er stöd i arbetet med att minska och förebygga vårdrelaterade infektioner. Tveka inte att kontakta oss på Vårdhygien för stöd och hjälp med detta arbete. Kontaktuppgifter hittar ni här samt under fliken Kontakta oss i menyn.

Vårdrelaterade infektioner (VRI) är den vanligaste vårdskadan på svenska sjukhus och arbetet med att förhindra VRI och minska spridning och uppkomst av resistenta bakterier anses, såväl nationellt som internationellt, som en av de viktigaste patientsäkerhetsfrågorna. 

Vanliga vårdrelaterade infektioner är urinvägsinfektioner och postoperativa sårinfektioner. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) beskriver att närmare 65 000 patienter på svenska sjukhus får en VRI av varierande allvarlighetsgrad varje år. Dessa förlänger vårdtiden, orsakar lidande för patienten och påverkar både patientens och samhällets ekonomi. En VRI kostar i genomsnitt 107 000 kronor för svensk sjukvård. Uppskattningsvis kan 50 procent av de vårdrelaterade infektionerna undvikas genom att systematiskt arbeta med att förebygga dessa vårdskador. 

VRI-Smart® är en utbildning där du lär dig att förebygga vårdrelaterade infektioner (vri-smart)

Antibiotikasmart

Socialstyrelsen

Vårdrelaterade infektioner, VRI - Patientsäkerhet

Förebygga vårdrelaterade infektioner (VRI)

Basala hygienrutiner och god hygienisk standard

Förebygga och förhindra smitta - för chefer inom äldre- och funktionshinderomsorgen

Folkhälsomyndigheten

Rena händer räddar liv

SKR (Sveriges Kommuner och Regioner)

Vårdrelaterade infektioner kunskap, kostnader och konsekvenser (skr.se)

Kunskapsstöd Vårdhygien

Samlade kunskapsstöd för vårdhygien, som kan användas inom vård och omsorg i kommun och region (kunskapsstyrningvard.se)

WHO

Core components for infection prevention and control programmes