Kostnader utanför hälso- och sjukvården

Följande hjälpmedel ligger utanför hälso- och sjukvårdens ansvar:

  • Hjälpmedel för personer, ej bosatta i Dalarna, som har tillfälligt behov av hjälpmedel exempelvis turister.
  • Hjälpmedel för person bosatta i Dalarna som har tillfälligt behov av hjälpmedel exempelvis för semesterresa.

Hjälpmedel som ligger utanför hälso- och sjukvårdens ansvar kan mot kostnad hyras, lånas eller köpas.

Hyreshjälpmedel

Vissa hjälpmedel klassas som hyreshjälpmedel. Hyra betalas enligt gällande hyresvillkor. Kostnad för restid, installation och frakt betalas av den enskilde. Moms betalas av den enskilde.

Retursortiment

Hjälpmedel som klassas som retursortiment och som finns på lager, kan lånas under max 3 månader. Lån av retursortiment gäller endast privatpersoner, för övriga gäller köp.

Kostnad för lån av hjälpmedel: 445 kr inkl moms

Kostnad för varje hjälpmedel därutöver vid samma vårdtillfälle/besök: 205 kr inkl moms

Den som lånar ut ett hjälpmedel upprättar en låneförbindelse som undertecknas av låntagaren. Låntagaren förbinder sig bland annat att återlämna hjälpmedlet inom avtalad tid, max 3 månader.

Hjälpmedlen hämtas och återlämnas av låntagaren själv på den plats var de har lånats.

Försäljningssortiment

Försäljningssortiment inkl produkter med egenansvar betalas av den enskilde, ingen utlåning. Moms betalas av den enskilde.

Dokument

Hyresvillkor privatperson
Hyresvillkor företag (pdf, 2 sidor)
Låneavtal hjälpmedel (word, 1 sida)