Utbildningar om antibiotika och behandlingsval

Här finns utbildningsmaterial och tester där du kan du testa dina kunskaper i antibiotika och behandlingsval.

Film om cystit hos äldre (6 min)

Bra film för både läkare sjuksköterskor och undersköterskor. Filmen kan ses utan inloggning.

Akut cystit hos äldre on Vimeo

Ta bra prover för odling

Webbutbildning från Strama. Dalarna i hur man tar bra prover för odling. Den riktar sig framför allt till sjuksköterskor och undersköterskor, men är även bra för läkare.

Mikrobiologisk provtagning 

Utbildningsfilmer från Strama Stockholm

Filmer om infektioner öppenvård och om resistens 

VRI-smart.se

Utbildning där du lär dig att förebygga vårdrelaterade infektioner.

Till utbildningen (extern länk)

Sårsmart.se

Sårsmart.se handlar om sårdiagnostik och sårbehandling.

Till utbildningen (extern länk)

Antibiotikasmart.se

Utbildning som ger kunskap om bakterier, antibiotikaresistens och rationell antibiotikabehandling.

Till utbildningen (extern länk)

Test "Antibiotika eller inte?"

Ett test som ger kunskap om när det är bra att använda antibiotika och när det inte fungerar.

Till testet (extern länk)

Webbinarier Västra Götaland

Olika teman, t.ex. prostatit, divertikulit, Pc-allergi, rosacea och borrelia.

Till webbinarier